Hur kommer Storbritanniens ”Plan B” påverka ekonomin för dem och resten av världen?

136

Vi har kommit långt sedan pandemin starteds, men världen återhämtar sig fortfarande från effekterna av tidigare vågor av Covid. Den nya Omicron-varianten av COVID har redan påverkat flera länder. I denna situation har den brittiska regeringen beslutat att införa en ny uppsättning restriktioner som kallas för ”Plan B”. Nu är det en fråga om oro hur denna strategi påverkar ekonomin?

Liknande restriktioner kommer också att implementeras i Skottland, Wales och Nordirland. De flesta länder runt jordklotet har redan vetat hur man agerar under Covid-restriktioner. Många företag betonade inte sina arbetsgivare att återvända till tjänsten. Många anställda är nu vana vid att arbeta hemifrån. Enligt Office for National Statistics arbetar nästan en tredjedel av de vuxna i Storbritannien hemifrån. Så det förväntas att den nya begränsningen kanske inte är lika skadlig för ekonomin som tidigare.

Ekonom Jonathan Gillham sa: ”Nedstängningen i januari 2021 hade bara en femtedel av effekten på den ekonomiska produktionen av de första nedstängningarna.” Gillham förklarade effekten av Plan B på ekonomin som helhet på detta sätt, ”Jag skulle kunna tänka mig att den kommer att vara ganska begränsad.”

De ekonomiska konsekvenserna kan dock bli allvarliga för enskilda företag som barer, restauranger, hotell och fritidsindustrier. Policydirektören på CBI Matthew Fell förklarade, ”Nya restriktioner är ett stort bakslag för företag, särskilt för de inom hotellbranschen och försäljning som befinner sig i en kritisk handelsperiod, såväl som andra [branscher] som transport.”

För att dessa företagare inte ska rasa behöver regeringar ta initiativ för att stödja dessa som verkligen är i nöd. De måste balansera den kortsiktiga effekten med den långsiktiga nyttan. Gillham sa: ”Om det görs vid rätt tidpunkt är det en bra sak. Det handlar om att agera tillräckligt tidigt och tillräckligt beslutsamt för att åtgärderna ska få den positiva effekt som är planerad. Den timingen är mycket svår att hitta.”