Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på dette nettstedet er kun utarbeidet for generell informasjon. Du forstår og er enig i at innholdet ikke utgjør noen juridisk mening eller råd, og nevner heller ikke et bestemt produkt eller en tjeneste innenfor innholdet en anbefaling for deg om å gjøre et bestemt kjøp. Verken Indeed Finance eller dets tilknyttede selskaper er ansvarlige for eventuelle feil, unøyaktigheter eller forsinkelser i noe innhold, eller for handlinger som er utført av deg i avhengighet av innholdet. Du samtykker uttrykkelig i at din bruk av innholdet og enhver avhengighet du legger til slikt innhold er på din egen risiko.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver Indeed Finance seg uttrykkelig: (1) enhver representasjon eller garanti, uttrykkelig eller underforstått, inkludert uten begrensning noen representasjoner eller garantier for ytelse, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet, fullstendighet, pålitelighet og ikke-krenkelse (2) alt ansvar for ethvert tap, skadekrav, erstatningsansvar eller skade av noe slag som følge av eller relatert til tilgang, bruk eller utilgjengelighet av innholdet (eller noen del derav).