Gizlilik Politikası

Last Revised: April 30, 2018

Indeed Finance’e (“Web Sitesi”, “bizim”, “biz” veya “biz”) hoş geldiniz. Bu Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”), Web Sitesini kullandığınızda sizden toplayabileceğimiz bilgilerle ilgili uygulamalarımızı, bu bilgileri kullanabileceğimiz davranışları ve size sunulan seçenekler ve hakları açıklamayı amaçlamaktadır.

1. ONAYINIZ
WEB SİTESİNE ERİŞEREK BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLEN HÜKÜM VE KOŞULLARI, BÖYLE BÖYLE BÖYLE SAĞLAMAYA KARAR VERDİĞİNİZ DURUMDA KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN (AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ) TOPLANMASI VE İŞLENMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BURADA BELİRTİLEN HERHANGİ BİR KOŞULU KABUL ETMİYORSANIZ, WEB SİTESİNE ERİŞEMEZ VEYA KULLANMAYABİLİRSİNİZ.
Lütfen unutmayın: kanunen bize herhangi bir Kişisel Bilgi vermek zorunda değilsiniz. Bize Kişisel Bilgilerinizi kendi özgür iradenizle sağladığınızı kabul etmektesiniz. Bu tür Kişisel Bilgileri bu Gizlilik Politikası ve geçerli tüm yasalar ve düzenlemeler uyarınca toplayıp kullanabileceğimizi burada kabul ediyorsunuz.

2. KULLANICILARIMIZDAN HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYORUZ?
• Kişisel Olmayan Bilgiler: Kullanıcılara ait, bize verilebilecek veya Web Sitesini kullanmaları yoluyla otomatik olarak toplanabilecek, tanımlanamayan ve tanımlanamayan bilgiler. Bu tür kişisel olmayan bilgiler, toplandığı kişiyi tanımlamamıza imkan vermez ve esas olarak kimlik ve işletim sistemi ve tarayıcı, akıllı telefon gibi tanımlanabilir bir kişiyle bağlantılı olmayan teknik ve toplu kullanım bilgilerinden oluşur. sürümü, işletim sistemi sürümü, Web Sitesinin kullanım süresi, Kullanıcının ‘tıklama akışı’ etkinliği, klavye dili vb.
• Kişisel Bilgiler: Bireysel olarak tanımlanabilir bilgiler, yani bir bireyi tanımlayan veya makul çabalarla veya eriştiğimiz ek bilgilerle birlikte, bir bireyin kimliğini belirlemeye olanak tanıyan veya özel veya hassas nitelikte olabilecek bilgiler. Tarafımızca toplanan bu tür Kişisel Bilgiler aşağıdaki bilgi türlerinden oluşur: IP adresi, cihaz tanımlayıcı, Web Sitesinin kullanımıyla bağlantılı olarak sağlanan ad, e-posta adresi, telefon numarası, adres gibi kişisel bilgiler.
Diğerlerinin yanı sıra, Şartları ve Gizlilik Politikasını aktif olarak kabul etmeniz yoluyla elde edilen onayınız olmadan sizden veya sizinle ilgili herhangi bir Kişisel Bilgi toplamıyoruz.

3. KULLANICILARIMIZ HAKKINDA BİLGİLERİ NASIL TOPLUYORUZ?
• Web Sitesini kullanmanız yoluyla bilgi topluyoruz. Diğer bir deyişle, Web Sitesini kullanımınızın farkındayız ve aşağıda Bölüm 7’de daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, “tanımlama bilgileri” ve diğer izleme teknolojileri dahil olmak üzere bu tür kullanımla ilgili bilgileri toplayabilir, toplayabilir ve kaydedebiliriz.
• Bize gönüllü olarak sağladığınız bilgileri topluyoruz. Örneğin, Web Sitesini kullandığınızda veya bizimle iletişime geçtiğinizde gönüllü olarak sağladığınız Kişisel bilgileri topluyoruz.

4. KULLANICILARIMIZ HAKKINDA BİLGİLERİ NEDEN TOPLUYORUZ?
• Web Sitemizi ve ilgili hizmetleri sağlamak ve işletmek.
• Size pazarlama ve reklam malzemeleri ile genel ve kişiselleştirilmiş içerik ve reklam görüntülemek veya göndermek.
• Web Sitesini sunabilmek ve geliştirebilmek için Kullanıcılara teknik yardım ve destek sağlayın.
• Size Web Sitesi ve ilgili hizmetlerle ilgili güncellemeler, bildirimler, bildirimler, duyurular ve ek bilgiler göndermek.
• Web Sitemizi işletmek ve iyileştirmek ve ilgili hizmetleri sağlamak için bizim ve / veya iş ortaklarımızın kullanabileceği kümülatif istatistiksel veriler ve diğer kümülatif bilgiler ve / veya kişisel olmayan diğer kesin bilgiler oluşturmak.
• Geçerli herhangi bir kurala veya yönetmeliğe uymak ve / veya bize veya bağlı kuruluşlarımıza karşı yasal işlemlere yanıt vermek veya savunma yapmak.

5. KULLANICILARIMIZ HAKKINDA BİLGİ TOPLAMAK İÇİN YASAL GEREKÇELER
Bilgilerinizi, aşağıdaki yasal gerekçelerden en az birine dayanarak, bu politikada açıklanan amaçlar için topluyor ve işliyoruz:
• İzninizle: Bilgilerinizin belirli amaçlar için işlenmesi için onayınızı isteriz ve izninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Örneğin, çerezlerin kullanımı yoluyla size kişiselleştirilmiş içerik ve reklamlar sağlamak için izninizi istiyoruz;
• Meşru menfaatler: Bilgilerinizi, gizliliğinizi koruyan uygun korumaları uygularken meşru menfaatlerimiz için işleriz. Bu, bilgilerinizi hizmetlerimizdeki sahtekarlık, kötüye kullanım, güvenlik, kullanılabilirlik, işlevsellik veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya başka şekilde ele almak, mülklerimizin veya kullanıcılarımızın haklarına, mülkiyetine veya güvenliğine zarar vermekten korumak gibi şeyler için işlediğimiz anlamına gelir. veya yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde halk; Bu Gizlilik Politikasının olası ihlallerinin araştırılması da dahil olmak üzere yasal talepleri uygulamak; Yürürlükteki yasalar, düzenlemeler, yönergeler, endüstri standartları ve sözleşme gereksinimleri, yasal süreç, mahkeme celbi veya hükümet talebi ve ayrıca Hizmet Şartlarımız kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve / veya yerine getirmek için.

6. KULLANICININ KİŞİSEL BİLGİLERİNİ NEREDE SAKLIYORUZ?
Kullanıcılarla ilgili bilgiler, bizim tarafımızdan ve ABD’deki yetkili bağlı kuruluşlarımız ve hizmet sağlayıcılarımız tarafından ve gerektiğinde üçüncü taraf hizmet sağlayıcımız tarafından sağlanan güvenli bulut depolamada saklanacak, işlenecek ve saklanacaktır.
Yukarıdaki yargı alanlarındaki veri koruma yasaları, ikamet ettiğiniz veya bulunduğunuz yerin yasalarından farklı olabilse de, lütfen bizim, iştiraklerimizin ve Kişisel Bilgilerinizi bizim adımıza saklayan veya işleyen hizmet sağlayıcılarımızın her birinin bunları korumayı taahhüt ettiğimizi bilin. ve kendi yetki alanlarında geçerli olabilecek daha düşük yasal gerekliliklere bakılmaksızın, bu Gizlilik Politikası ve endüstri standartları uyarınca güvence altına alınmıştır.
Yukarıda açıklandığı gibi saklama yerini ve bilgi aktarımını burada kabul etmiş oluyorsunuz.

7. KULLANICI BİLGİLERİNİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?
Kişisel Bilgilerinizi yalnızca aşağıdaki şekil ve durumlarda üçüncü şahıslarla paylaşabiliriz (veya başka şekilde erişmelerine izin verebiliriz):
• Bu tür bilgileri paylaşmanın yasal olarak bağlı olduğuna iyi niyetle inandığımızda, geçerli herhangi bir yasayı, düzenlemeyi, yasal süreci, mahkeme celbini veya resmi talebi yerine getirmek için
• Bu Gizlilik Politikasını ve Kullanım Koşullarını, bunların olası ihlallerinin araştırılması dahil olmak üzere uygulamak için
• Dolandırıcılık, güvenlik veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya başka şekilde ele almak için
• Kullanıcının destek isteklerine yanıt vermek için
• Bir üçüncü tarafın iletişim bilgilerinin veya diğer özel veya tescilli bilgilerinin (örneğin ad, e-posta adresi vb.) Rızaları olmadan veya taciz şeklinde kullanıldığı, yayınlandığı veya iletildiği iddialarına yanıt vermek
• Bizim, Kullanıcılarımızın veya genel halkın haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini korumak için
• Varlıklarının tamamının veya büyük ölçüde tamamının birleşmesi, devralınması veya satın alınması dahil olmak üzere kontrolde herhangi bir değişikliğe uğradığımızda
• Kullanıcıların Kişisel Bilgilerini burada belirtildiği gibi İsrail dışında bulunan yetkili üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız aracılığıyla toplamak, tutmak ve / veya yönetmek için (örneğin: Google Analytics, Amazon Web Hizmetleri, Hotjar) Bu tür üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları Kullanıcılarımızın Kişisel Bilgilerini, Web Sitemizi ve ilgili hizmetlerimizi kolaylaştırma ve geliştirmedeki belirli rollerine ve amaçlarına bağlı olarak, yani bulut barındırma hizmetlerine, kişiselleştirilmiş içerik ve reklam sunmaya, işlevselliğin analitiğine izin vermek için alabilir veya bunlara erişebilir. ve Web Sitemizin kullanılabilirliği. ve yalnızca bu tür amaçlar için kullanabilir
• Açıklamadan önce açık onayınız uyarınca.
Şüpheye mahal vermemek için, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, anonimleştirilmiş veya kimliği gizlenmiş bilgileri diğer üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

8. ÇEREZLERİN VE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI
Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından sunulanlar dahil olmak üzere belirli izleme ve izleme teknolojilerini kullanıyoruz. Bu teknolojiler, web sitemizi sürekli olarak korumak, sağlamak ve iyileştirmek ve Kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunmak için kullanılmaktadır. Örneğin, bu teknolojiler: (i) Kullanıcılarımızın tercihlerini ve doğrulanmış oturumları takip etmemizi, (ii) anormal davranışları tespit ederek web sitemizi güvence altına almamızı, (iii) teknik sorunları belirlememizi ve web sitemizin genel performansını iyileştirmemizi, ( iv) analizler oluşturun ve izleyin ve (v) size göz atma etkinliklerinize ve çıkarılan ilgi alanlarınıza göre size daha uygun olan ve reklam performansını takip eden hedefli reklamlar sunar (Bu uygulama hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayın: http: // www. aboutads.info/choices/).
Lütfen şu adresteki Çerez Politikamıza bakın:…
Seçimleriniz ve izleme teknolojilerinin nasıl devre dışı bırakılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin:
Herhangi bir izleme teknolojisini silmek veya engellemek için, daha fazla talimat için lütfen internet tarayıcınızın “Yardım” alanına bakın veya ayrıca, her bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının sağladığı talimatları izleyerek üçüncü taraf izleme teknolojilerinden vazgeçebilirsiniz. yukarıda listelenen veya www.youronlinechoices.eu adresini ziyaret eden gizlilik politikası. Bununla birlikte, izleme teknolojilerimizden herhangi birini silmenin veya gelecekteki izleme teknolojilerini devre dışı bırakmanın, web sitemizin belirli alanlarına veya özelliklerine erişmenizi engelleyebileceğini veya kullanıcı deneyiminizi başka şekilde olumsuz etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

9. KÜÇÜKLER
Web sitemizi kullanmak için on altı (16) yaşından büyük olmalısınız. Bu nedenle, on altı (16) yaşın altındaki küçüklerden bilerek Kişisel Bilgi toplamıyoruz ve bunu yapmak istemiyoruz. On altı (16) yaşın altındaki küçüklerin Web Sitesini kullanmadığını doğrulayabilmemiz için herhangi bir aşamada yaş kanıtı isteme hakkımızı saklı tutuyoruz.

10. BİLGİ GÜVENLİĞİ
Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerinin güvenliğini sağlamak, bilgi kaybından kaynaklanan riskleri azaltmak ve bu tür bilgilerin yetkisiz kullanımını önlemek için endüstri standardı prosedürler ve politikalar kullanıyoruz. Ancak hiçbir önlem mutlak bilgi güvenliği sağlayamaz.

11. VERİ SAKLAMA
Topladığımız Kişisel Bilgileri yalnızca size hizmetlerimizi sunmak ve geçerli yasa ve düzenlemelere uymak için ihtiyaç duyulduğu sürece saklarız. Daha sonra ya sistemlerimizden sileriz ya da size başka bir bildirimde bulunmaksızın onu anonim hale getiririz.
Kişisel Bilgilerinizi işlememiz için bize verdiğiniz izni geri çekerseniz, Kişisel Bilgilerinizi sistemlerimizden sileriz (bu tür verilerin tamamen veya kısmen geçerli herhangi bir kurala veya yönetmeliğe uyması ve / veya yanıt vermesi veya yasal işlemlere karşı savunma yapması hariç). bize veya bağlı kuruluşlarımıza karşı).

12. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ, BİR KOPYASININ ELDE EDİLMESİ VEYA SİLİNMESİ
Sizin için geçerli olan yasa size bu tür haklar veriyorsa, sistemlerimizde depolanan Kişisel Bilgilerinize erişmenizi, bunları düzeltmenizi veya silmenizi isteyebilirsiniz. Kişisel Bilgilerinizi işleyip işlemediğimiz konusunda da onayımızı isteyebilirsiniz.
Yasadaki sınırlamalara tabi olarak, yanlış veya eski bilgileri güncellememizi, düzeltmemizi veya silmemizi isteyebilirsiniz. Ayrıca, biz bu verilerin durumunu doğrularken, doğruluğuna itiraz ettiğiniz Kişisel Bilgilerin kullanımını askıya almamızı talep edebilirsiniz.
Yasadaki sınırlamalara tabi olarak, bize doğrudan sağladığınız Kişisel Bilgileri (diğer kaynaklardan elde ettiğimiz veriler hariç) yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkınız olabilir ve bu tür verileri iletme hakkına sahip olabilirsiniz. başka bir partiye.
Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, bizimle iletişime geçin: [email protected]. Bu talepleri ele alırken kimliğinizi ve talebinizi doğrulamak için ek bilgiler isteyebiliriz. Kişisel Bilgilerinizi silme talebi üzerine, bu tür verileri tamamen veya kısmen, geçerli herhangi bir kurala veya yönetmeliğe uymak ve / veya yanıt vermek veya bize veya bağlı kuruluşlarımıza karşı yasal işlemlere karşı savunma yapmak için saklayabileceğimizi lütfen unutmayın.
Bu hakların size ve gizlilikle ilgili diğer herhangi bir konuda geçerli olup olmadığını öğrenmek için, yerel yasalar kapsamındaki haklarınızla ilgili endişeleriniz varsa yerel veri koruma yetkilinize başvurabilirsiniz.

13. BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER
Bu politikayı herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır, bu nedenle lütfen bu sayfayı sık sık tekrar ziyaret edin. Web Sitesindeki Gizlilik Politikası bağlantısını değiştirerek bu Gizlilik Politikasındaki önemli değişiklikleri size bildireceğiz. Bu tür önemli değişiklikler, Web sitemizde böyle bir bildirim sağlandıktan yedi (7) gün sonra yürürlüğe girecektir. Aksi takdirde, bu Gizlilik Politikasında yapılan diğer tüm değişiklikler belirtilen “Son Revize” tarihinden itibaren geçerlidir ve Web Sitesini Son Revize tarihinden sonra kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklerin kabulü ve bağlı kalması anlamına gelecektir.

14. GENEL BİLGİLER
Bu Gizlilik Politikası, yorumu ve bununla ilgili her türlü iddia ve ihtilaf, ceza hukuku ilkelerine bakılmaksızın İsrail Devleti kanunlarına tabi olacaktır. Tüm bu tür iddialar ve anlaşmazlıklar dava edilecek ve işbu vesile ile bunların münhasıran Tel Aviv, İsrail’de bulunan yetkili bir mahkeme tarafından yargılanmasına ve karara bağlanmasına rıza göstermiş olursunuz.
Bu Gizlilik Politikası İngilizce dilinde yazılmıştır ve size kolaylık sağlamak için diğer dillere çevrilebilir. Bu Gizlilik Politikasının çevrilmiş (İngilizce olmayan) bir versiyonunun İngilizce versiyonuyla herhangi bir şekilde çelişmesi durumunda, İngilizce versiyonun hükümleri geçerli olacaktır.

15. SORULARINIZ VAR MI?
Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz (veya yorumunuz) varsa, bize [email protected] adresinden bir e-posta gönderebilirsiniz ve makul bir süre içinde yanıt vermek için çaba göstereceğiz.