De bästa sätten att förbättra arbetsplatsens välmående

578

Varje organisation har några anställda som lever med någon form av psykisk sjukdom. Men effektiva strategier och initiativ kan påverka medarbetarna att stödja sina kollegor med psykisk ohälsa. En säker och uppmuntrande arbetsplats kan drastiskt förbättra arbetsplatsens välbefinnande.

Sinnesnärvaro

Stress på arbetsplatsen kan minska din produktivitet. Det är en av de främsta orsakerna till anställdas psykiska såväl som fysiska hälsoproblem. Av denna anledning är det mycket viktigt att praktisera Sinnesnärvaro (kallas även för mindfulness) på arbetsplatsen. Du kan ta en liten paus från jobbet vid en viss tidpunkt på arbetsplatsen. Investera den tiden för att fräscha upp ditt sinne genom att göra det arbete du älskar. Ibland kan arbetsplatsmeditationer hjälpa dig att bekämpa arbetsstress. Denna praxis kommer också att öka din professionella tillfredsställelse.

Beteendeförändringar

Ibland blir våra dagliga vanor en börda för oss. En rutin är nyttig för en organiserad livsstil. Det finns ingen tvekan om att det är viktigt på din arbetsplats. Men det kan göra ditt arbetsliv monotont. Ibland kan du behöva göra några förändringar i din rutin för att förbättra ditt fysiska och mentala välbefinnande. Försök att se över ditt gamla tänkande och utforska nya synpunkter. Du kan göra samma uppgift på olika sätt. Du kanske upptäcker att du mår bättre genom att följa nya vanor och positiva beteenden.

Hantera stigmatisering

Stigma på psykisk hälsa är det främsta hindret för att öppna upp om den befintliga frågan. Det gäller även på vår arbetsplats. Många av oss är inte bekväma med att säga ifrån och få det stöd som krävs för att lösa våra psykiska problem. Som ett resultat hindrar vår stress och depression angående arbetsplatsen oss att prestera bättre. I denna situation bör organisationer uppmuntra de anställda att avslöja eventuella psykiska sjukdomar. Genom att uppmuntra arbetare att diskutera psykisk ohälsa kan organisationer eliminera stigmat för psykisk hälsa.