Alibabas låga marknadsvärde har ökat

154

Det senaste året har varit en svår period för den kinesiska näthandelsjätten. De förväntade sig ett litet dyk i marknadsvärde på grund av en minskning av sålda varor, men denna nedförsbacke fortsatte att minska och det fanns inte många tecken på ett stopp. Deras aktier förlorade två tredjedelar av värdet sedan Oktober 2020. Denna nedförsbacke ledde till deras lägsta marknadsvärde på flera år.

Näthandelsföretaget uträknade att dess årliga intäkter skulle växa i en av deras lägsta takter. Det här var den första gången som de har upplevt något liknande sedan deras debut på aktiemarknaden 2014. Det var inte bara Alibaba som påverkades, utan även en mängd andra onlineförsäljare förlorade marknadsvärde och det antas att denna situation uppstod på grund av Pekings regulatoriska tillslag. Ökande konkurrens kan vara en annan orsak till dessa svaga siffror. Företaget förväntar sig dock att dess årliga intäktstillväxt snart kommer att öka med mellan 20% till 23%.

På grund av nya coronavirusutbrott är människor mer oroliga och har blivit mer försiktiga med utgifter. Strömbrist och oro för fastighetsmarknaden bromsar också den kinesiska konsumtionen. Alibabas vd, Daniel Zhang sa: ”Ökande konkurrens och minskad konsumtion i Kina var huvudorsakerna till den svagare tillväxten.”

Tidigare i år har Alibaba blivit intensivt granskad av Pekings tillsynsorgan. Nya regler har införts för Kinas stora teknikföretag. Alibaba måste betala rekordstora böter på 28 miljarder kronor. Tillsynsorganet hävdade att näthandelföretaget hade missbrukat sin marknadsposition i flera år. Efter det förklarade Alibaba att det skulle förändra sitt sätt att bedriva sin verksamhet.

Alibaba har genomgått en förändring inom finansiella val och även bytt ut sin ekonomichef Maggie Wu och ersättas av Toby Xu i Aril 2022.

Det ser ut som att de är på väg mot en bättre framtid. Under den 6:e December ökades deras marknadsvärde med 10.4%, vilket är den högsta värdehöjningen som företaget har uppnått sedan den 8:e Juni 2017.