Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2018 r.

Witamy na stronie Indeed Finance (zwanej dalej „stroną internetową”, „naszą”, „my” lub „nas”). Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) ma na celu opisanie naszych praktyk dotyczących informacji, które możemy od Ciebie zebrać podczas korzystania ze strony internetowej, sposobów, w jakie możemy wykorzystać te informacje, oraz wyborów i praw dostępnych dla Ciebie.

1. TWOJA ZGODA
WCHODZĄC NA STRONĘ INTERNETOWĄ, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, W TYM NA GROMADZENIE I PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ PONIŻEJ) W PRZYPADKU, GDY UŻYTKOWNIK ZDECYDUJE SIĘ NAM JE PRZEKAZAĆ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA KTÓRYKOLWIEK Z WARUNKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NIE MOŻESZ UZYSKAĆ DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ ANI Z NIEJ KORZYSTAĆ.
Uwaga: nie są Państwo zobowiązani przez prawo do przekazywania nam jakichkolwiek Danych Osobowych. Niniejszym potwierdzają Państwo i zgadzają się, że przekazują nam Państwo Dane osobowe z własnej woli. Niniejszym wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas takich Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

2. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY OD NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW?

 • Informacje nieosobowe: Niezidentyfikowane i nieidentyfikowalne informacje dotyczące Użytkowników, które mogą być nam udostępnione lub zbierane automatycznie poprzez ich korzystanie z Witryny. Takie Informacje nieosobowe nie pozwalają nam na zidentyfikowanie osoby, od której zostały zebrane, i składają się głównie z technicznych i zbiorczych informacji o użytkowaniu, które nie są powiązane z możliwą do zidentyfikowania osobą, takich jak tożsamość i system operacyjny oraz przeglądarka, wersja smartfona, wersja systemu operacyjnego, czas korzystania z witryny, aktywność Użytkownika „click-stream”, język klawiatury, itp.
 • Dane osobowe: Indywidualnie identyfikowalne informacje, czyli informacje, które umożliwiają identyfikację osoby lub mogą, przy dołożeniu należytych starań lub wraz z dodatkowymi informacjami, do których mamy dostęp, umożliwić identyfikację osoby, lub mogą mieć charakter prywatny lub wrażliwy. Takie Dane Osobowe, które są przez nas gromadzone, składają się z następujących rodzajów informacji: Adres IP, identyfikator urządzenia, dane osobowe podane w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.
  Nie zbieramy żadnych Danych Osobowych od Ciebie ani z Tobą związanych bez Twojej zgody, którą uzyskujemy m.in. poprzez Twoją aktywną akceptację Warunków i Polityki Prywatności.

3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY INFORMACJE O NASZYCH UŻYTKOWNIKACH?

 • Zbieramy informacje poprzez korzystanie przez Ciebie z Witryny. Innymi słowy, jesteśmy świadomi Twojego korzystania z Witryny i możemy zbierać, gromadzić i rejestrować informacje związane z takim korzystaniem, w tym za pomocą plików „cookies” i innych technologii śledzenia, jak szczegółowo opisano w sekcji 7 poniżej.
 • Zbieramy informacje, które użytkownik przekazuje nam dobrowolnie. Na przykład, zbieramy dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie podaje podczas korzystania z Witryny lub kontaktując się z nami.

4. DLACZEGO ZBIERAMY INFORMACJE O NASZYCH UŻYTKOWNIKACH?

 • W celu zapewnienia i obsługi naszej Witryny i powiązanych usług.
 • Aby wyświetlać lub wysyłać do Ciebie materiały marketingowe i reklamowe oraz ogólne i spersonalizowane treści i reklamy.
 • Aby móc dostarczać i ulepszać Witrynę, zapewniać Użytkownikom pomoc techniczną i wsparcie.
 • Aby wysyłać Użytkownikowi aktualizacje, powiadomienia, zawiadomienia, ogłoszenia i dodatkowe informacje związane z Witryną i usługami pokrewnymi.
 • Do tworzenia zbiorczych danych statystycznych i innych informacji zbiorczych i/lub innych informacji rozstrzygających, które nie są danymi osobowymi, w których my i/lub nasi partnerzy biznesowi mogą korzystać w celu obsługi i poprawy naszej strony internetowej i świadczenia usług powiązanych.
 • Aby dostosować się do wszelkich obowiązujących zasad lub przepisów i/lub odpowiedzieć lub bronić się przed postępowaniem prawnym przeciwko nam lub naszym podmiotom stowarzyszonym.

5. PODSTAWY PRAWNE GROMADZENIA INFORMACJI O NASZYCH UŻYTKOWNIKACH

Gromadzimy i przetwarzamy informacje o użytkownikach w celach opisanych w niniejszej polityce, w oparciu o co najmniej jedną z następujących podstaw prawnych:

 • Za Twoją zgodą: Prosimy o zgodę na przetwarzanie informacji o użytkowniku w określonych celach, a użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Na przykład, prosimy o zgodę na dostarczanie Państwu spersonalizowanych treści i reklam poprzez wykorzystanie plików cookie;
 • Uzasadnione interesy: Przetwarzamy Państwa informacje dla naszych uzasadnionych interesów, stosując jednocześnie odpowiednie zabezpieczenia, które chronią Państwa prywatność. Oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane w takich celach, jak wykrywanie, zapobieganie lub rozwiązywanie w inny sposób problemów związanych z oszustwami, nadużyciami, bezpieczeństwem, użytecznością, funkcjonalnością lub technicznymi aspektami naszych usług, ochrona przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa naszych nieruchomości, naszych użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub zezwoleniami prawnymi; egzekwowanie roszczeń prawnych, w tym dochodzenie potencjalnych naruszeń niniejszej Polityki Prywatności; w celu zapewnienia zgodności i/lub wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa, przepisów, wytycznych, standardów branżowych i wymogów umownych, postępowania sądowego, wezwania lub żądania rządowego, jak również naszych Warunków Świadczenia Usług.

6. GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Informacje dotyczące Użytkowników będą utrzymywane, przetwarzane i przechowywane przez nas i naszych autoryzowanych partnerów i dostawców usług w Stanach Zjednoczonych, a w razie potrzeby, w zabezpieczonej pamięci masowej w chmurze, dostarczonej przez naszego zewnętrznego dostawcę usług.
Chociaż przepisy dotyczące ochrony danych w powyższych jurysdykcjach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwa miejscu zamieszkania lub lokalizacji, prosimy pamiętać, że my, nasze podmioty stowarzyszone i nasi dostawcy usług, którzy przechowują lub przetwarzają Państwa Dane Osobowe w naszym imieniu, są zobowiązani do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i standardami branżowymi, niezależnie od mniejszych wymagań prawnych, które mogą mieć zastosowanie w ich jurysdykcji.
Niniejszym akceptują Państwo miejsce przechowywania i przekazywania informacji zgodnie z powyższym opisem.

7. KOMU I DLACZEGO UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU?

Możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe osobom trzecim (lub w inny sposób umożliwić im dostęp do nich) wyłącznie w następujących przypadkach i na następujące sposoby:

 • Aby spełnić wymagania obowiązującego prawa, regulacji, procesu prawnego, wezwania lub żądania rządowego, gdy tylko w dobrej wierze wierzymy, że jest prawnie zobowiązani do udostępnienia takich informacji
 • W celu egzekwowania niniejszej Polityki prywatności i Warunków użytkowania, w tym badania potencjalnych naruszeń tych zasad.
 • Aby wykryć, zapobiec lub w inny sposób zająć się oszustwem, bezpieczeństwem lub problemami technicznymi
 • Odpowiadanie na prośby Użytkownika o pomoc techniczną
 • Aby odpowiedzieć na roszczenia, że informacje kontaktowe lub inne prywatne lub zastrzeżone informacje (np. nazwisko, adres e-mail itp.) osób trzecich zostały wykorzystane, opublikowane lub przekazane bez ich zgody lub jako forma nękania
 • w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego nas, naszych użytkowników lub ogółu społeczeństwa
 • Gdy przechodzimy jakiekolwiek zmiany w kontroli, w tym poprzez fuzję, przejęcie lub zakup wszystkich lub zasadniczo wszystkich swoich aktywów
 • Aby zbierać, przechowywać i/lub zarządzać danymi osobowymi Użytkowników za pośrednictwem naszych autoryzowanych zewnętrznych dostawców usług, zgodnie z niniejszym dokumentem, którzy mogą znajdować się poza granicami Izraela (na przykład: Google Analytics, Amazon Web Services, Hotjar). Tacy zewnętrzni dostawcy usług mogą otrzymywać lub w inny sposób mieć dostęp do danych osobowych naszych Użytkowników, w zależności od każdej z ich poszczególnych ról i celów w ułatwianiu i ulepszaniu naszej strony internetowej i powiązanych usług, a mianowicie w celu umożliwienia usług hostingowych w chmurze, serwowania spersonalizowanych treści i reklam, analizy funkcjonalności i użyteczności naszej strony internetowej. i mogą je wykorzystywać wyłącznie do takich celów.
 • Po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody przed ujawnieniem.
  Dla uniknięcia wątpliwości, możemy udostępnić zanonimizowane lub zdezidentyfikowane informacje innym stronom trzecim, według naszego wyłącznego uznania.

8. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA

Używamy pewnych technologii monitorowania i śledzenia, w tym oferowanych przez zewnętrznych dostawców usług. Technologie te są wykorzystywane w celu utrzymania, zapewnienia i poprawy naszej strony internetowej na bieżąco, a także w celu zapewnienia lepszych doświadczeń dla naszych Użytkowników. Na przykład, technologie te umożliwiają nam: (i) śledzić preferencje i uwierzytelnione sesje naszych Użytkowników, (ii) zabezpieczać naszą stronę internetową poprzez wykrywanie nieprawidłowych zachowań, (iii) identyfikować problemy techniczne i poprawiać ogólną wydajność naszej strony internetowej, (iv) tworzyć i monitorować analitykę oraz (v) dostarczać Ci ukierunkowane reklamy, które są bardziej dostosowane do Ciebie w oparciu o Twoją aktywność przeglądania i wywnioskowane zainteresowania oraz śledzić wydajność reklam (Aby uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki, kliknij tutaj: http://www.aboutads.info/choices/).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie pod adresem: …
Dowiedz się więcej o swoich wyborach i o tym, jak zrezygnować z technologii śledzenia:
Aby usunąć lub zablokować wszelkie technologie śledzenia, zapoznaj się z obszarem „Pomoc” w swojej przeglądarce internetowej, aby uzyskać dalsze instrukcje, lub Możesz również zrezygnować z technologii śledzenia stron trzecich, postępując zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez każdego dostawcę usług stron trzecich w jego polityce prywatności wymienionej powyżej lub odwiedzając stronę www.youronlinechoices.eu. Należy jednak pamiętać, że usunięcie którejkolwiek z naszych technologii śledzenia lub wyłączenie przyszłych technologii śledzenia może uniemożliwić dostęp do niektórych obszarów lub funkcji naszej strony internetowej, lub może w inny sposób negatywnie wpłynąć na doświadczenia użytkownika.

9. NIELETNI

Aby korzystać z naszej strony internetowej, musisz mieć ukończone szesnaście (16) lat. Dlatego też nie gromadzimy świadomie Danych Osobowych od osób niepełnoletnich poniżej szesnastego (16) roku życia i nie chcemy tego robić. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dowodu wieku na każdym etapie, abyśmy mogli sprawdzić, czy osoby niepełnoletnie poniżej szesnastego (16) roku życia nie korzystają z Witryny.

10. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Stosujemy standardowe procedury i polityki, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników, zmniejszyć ryzyko wynikające z utraty informacji i zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu takich informacji. Jednak żaden środek nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa informacji.

11. RETENCJA DANYCH

Przechowujemy zebrane Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Państwu usług oraz do przestrzegania obowiązującego prawa i przepisów. Następnie usuwamy je z naszych systemów lub anonimizujemy bez konieczności powiadamiania Państwa o tym fakcie.
W przypadku wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie przez nas Państwa Danych Osobowych, usuniemy Państwa Dane Osobowe z naszych systemów (z wyjątkiem sytuacji, w których takie dane w całości lub w części są potrzebne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami lub regulacjami i/lub odpowiedzi lub obrony przed postępowaniem sądowym przeciwko nam lub naszym podmiotom stowarzyszonym).

12. AKTUALIZACJA, UZYSKANIE KOPII LUB USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli prawo właściwe dla Państwa przyznaje Państwu takie prawa, mogą Państwo poprosić o dostęp, poprawienie lub usunięcie Państwa Danych Osobowych przechowywanych w systemach Chartis. Mogą Państwo również zwrócić się do nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, czy też nie.
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą Państwo zażądać od nas aktualizacji, poprawienia lub usunięcia niedokładnych lub nieaktualnych informacji. Mogą Państwo również zażądać, abyśmy zawiesili korzystanie z jakichkolwiek Danych Osobowych, których dokładność Państwo kwestionują, do czasu sprawdzenia przez nas statusu tych danych.
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą Państwo również mieć prawo do uzyskania Danych Osobowych, które bezpośrednio dostarczyli nam Państwo (z wyłączeniem danych uzyskanych przez nas z innych źródeł) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz mogą Państwo mieć prawo do przekazania takich danych innemu podmiotowi.
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]. Podczas obsługi tych żądań możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i jego żądania. Należy pamiętać, że po złożeniu wniosku o usunięcie danych osobowych, możemy zachować takie dane w całości lub w części w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami lub regulacjami i/lub odpowiedzi lub obrony przed postępowaniem sądowym przeciwko nam lub naszym podmiotom stowarzyszonym.
Aby dowiedzieć się, czy te prawa mają zastosowanie do Państwa oraz w każdej innej sprawie związanej z prywatnością, mogą Państwo skontaktować się z lokalnym urzędem ochrony danych, jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące praw przysługujących Państwu na mocy lokalnego prawa.

13. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste odwiedzanie tej strony. Powiadomimy Cię o istotnych zmianach w niniejszej Polityce Prywatności poprzez zmianę linku do Polityki Prywatności na stronie internetowej. Takie istotne zmiany wejdą w życie siedem (7) dni po tym, jak takie powiadomienie zostało dostarczone na naszej stronie internetowej. W przeciwnym razie, wszystkie inne zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od daty podanej jako „Ostatnia poprawka”, a dalsze korzystanie ze Strony po dacie Ostatniej poprawki będzie oznaczało akceptację i zgodę na związanie się tymi zmianami.

14. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności, jej interpretacja oraz wszelkie roszczenia i spory z nią związane podlegają prawu Państwa Izrael, bez uwzględnienia zasad prawa karnego. Wszelkie takie roszczenia i spory będą wnoszone i niniejszym wyrażasz zgodę na to, aby były one rozpatrywane i rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd znajdujący się w Tel Awiwie, w Izraelu.
Niniejsza Polityka Prywatności została napisana w języku angielskim i może zostać przetłumaczona na inne języki dla Twojej wygody. Jeśli przetłumaczona (nieanglojęzyczna) wersja niniejszej Polityki Prywatności jest w jakikolwiek sposób sprzeczna z wersją angielską, postanowienia wersji angielskiej będą miały pierwszeństwo.

15. MASZ PYTANIA?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania (lub komentarze) dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres: [email protected], a my postaramy się odpowiedzieć w rozsądnym terminie.
8. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA