Jak poprawić umiejętność aktywnego słuchania

1073

Aktywne słuchanie jest procesem, w którym słuchasz mówcy w sposób świadomy. Ważną częścią aktywnego słuchania jest również przekazywanie informacji zwrotnych i obserwowanie języka ciała mówcy. Należy również wykazać się empatią wobec emocji rozmówcy. W rzeczywistości jest to część skutecznej komunikacji. Musisz pamiętać, że sztuka słuchania jest najlepiej ucieleśniona w aktywnym słuchaniu.

Źródło: thoughtco.com

Aby stać się aktywnym słuchaczem, wystarczy poświęcić uwagę. Bo bycie uważnym jest kluczowym elementem aktywnego słuchania. W tym celu trzeba unikać rozpraszających myśli i zewnętrznych bodźców, które mogą stworzyć przeszkody w pozostaniu uważnym.

Źródło: inc.com

Aby zapewnić aktywne uczestnictwo zadawaj pytania otwarte. W ten sposób można uzyskać rozbudowaną odpowiedź od rozmówców. Pomocne jest również dzielenie się uczuciami i nastrojami. Komunikacja powinna odbywać się w obie strony, tak aby wyglądała na interaktywną sesję, która może przynieść owocne rezultaty. Należy również zadawać pytania dociekliwe i być wrażliwym na uczucia mówcy. Można parafrazować lub pomóc mówcy, podsumowując całą rozmowę.

Źródło: brewminate.com

Możesz czerpać wiele korzyści z aktywnego słuchania zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Pomoże Ci ono w budowaniu autentycznych więzi z ludźmi. Jest to skuteczna umiejętność, która zwiększa możliwości w miejscu pracy. Stanowi również ważne narzędzie do samodzielnego rozwoju.