Jak przeprowadzić zdalną ocenę wyników pracy

674

Ocena wyników pracy jest bardzo ważna dla oceny aktywności pracownika. Podczas przeprowadzania zdalnej oceny wyników pracy należy zachować pewne procedury, takie jak regularne otrzymywanie aktualnych informacji od pracownika, prezentacja wideo, komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej i rozmowy telefoniczne.

Źródło: matchr.com

Przejrzysta ocena wyników pracy pracowników jest bardzo pomocna w osiąganiu celów firmy. Należy jednak pamiętać o zachowaniu pewnych norm podczas przeprowadzania takiej oceny.

Źródło: businessnewsdaily.com

Nie powinieneś mówić rzeczy, które mogłyby zostać zinterpretowane negatywnie. Należy raczej dopilnować, aby wszyscy przeszli przez proces oceny i otrzymali przestrzeń do poprawy.

Źródło: 15five.com

To prawda, że praca w domu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Jednak fizyczne biuro nadal pełni rolę niezastąpionego centrum społecznego. Miejsca pracy odgrywają ważną rolę jako źródło więzi międzyludzkich i inspiracji. Pomimo postępu technologicznego, niektóre kluczowe prace i działania nie mogą być kontynuowane poza biurem.