Rola i odpowiedzialność dyrektora generalnego

837

Dyrektor generalny jest najwyższym rangą stanowiskiem kierowniczym w każdej firmie. Obowiązki i odpowiedzialność na tym stanowisku wyznaczają strukturę każdej firmy. Stanowisko to ma duże znaczenie dla zarządzania całością zasobów i działań firmy. Dyrektor generalny jest odpowiedzialny za realizację i kierowanie rozwojem organizacji.

Źródło: inc.com

Prezes zarządu małej firmy musi podejmować decyzje na średnim i niskim szczeblu. Czasami musi wypełniać luki, gdy zespół ma za mało pracowników. Jednak jego główną rolą jest stosowanie strategii i opracowywanie celów biznesowych. Dyrektor generalny to osoba z wizją i marzeniami, która powinna umieć wprowadzać zmiany.

Źródło: economictimes.com

Kierownik zespołu zarządzającego jest jednym z najwyższych rangą członków każdej organizacji. Osoba zajmująca to najwyższe stanowisko powinna mieć pewne nawyki, takie jak czytanie z rozmysłem i radzenie sobie z każdą sytuacją z pozytywnym nastawieniem. Kolejnym nawykiem kadry kierowniczej wyższego szczebla jest wyznaczanie celów. Większość z nich ma zwyczaj wczesnego wstawania. Pozwala im to bowiem zyskać więcej godzin produktywności.

Źródło: ceotodaymagazine.com

Choć nie ma ustalonych czy ustandaryzowanych ról dyrektora generalnego, to prezes zarządu musi jednak pełnić kilka podstawowych funkcji w firmie, takich jak komunikowanie się, ocenianie i monitorowanie ogólnych celów przedsiębiorstwa. Dyrektor generalny musi komunikować się z udziałowcami i władzami państwowymi w imieniu firmy. Ocenianie wyników pracy innych członków zarządu oraz wyznaczanie celów strategicznych to kolejne typowe zadania dyrektora generalnego.