Nowe regulacje dotyczące dronów w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

9110

Unia Europejska postanowiła wprowadzić w 2021 roku nowe zasady dotyczące lotów dronami. Zasady te zostały opracowane przez Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej, czyli EASA. Dotychczas przepisy dotyczące dronów różniły się w zależności od kraju. Tym razem przepisy mają obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Mówi się, że Wielka Brytania również pójdzie za tym przykładem.

Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie drony będą musiały być zarejestrowane w odpowiednim urzędzie lotniczym w danym kraju. Te nowe zasady zostały wprowadzone, aby upewnić się, że władze wiedzą, kim są właściciele i mogą ich wyśledzić, jeśli drony będą używane nieodpowiedzialnie lub nielegalnie. Niezależnie od tego, czy latasz dronem w celach rekreacyjnych czy komercyjnych, zasady są identyczne.

Nowe przepisy dzielą typy dronów na drony wysokiego, średniego i niskiego ryzyka. Drony o niskim ryzyku nie muszą mieć zezwolenia, ale nadal będą podlegać ograniczeniom operacyjnym. Drony średniego ryzyka będą musiały uzyskać zezwolenie od odpowiednich władz lotniczych na podstawie oceny ryzyka. Drony wysokiego ryzyka muszą spełniać wszystkie obowiązujące przepisy lotnicze.

W przypadku dronów niskiego ryzyka sprzedawanych w Europie, będzie potrzebny znak CE (Conformité Européenne/European Conformity), który wskazuje, że produkt spełnił wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Drony należące do kategorii niskiego ryzyka będą miały również inną podkategorię z dodatkowymi zasadami: A1, A2 i A3. Drony ważące mniej niż 250g należą do kategorii A1 i są dozwolone do latania nad ludźmi. Drony należące do kategorii A2 to te, które ważą więcej niż 250g, ale mniej niż 2kg i muszą latać w odległości co najmniej 50m od ludzi. Drony A3 to drony, które ważą więcej niż 2kg i muszą latać z dala od ludzi.

Jeśli idzie o pilotów dronów z siedzibą w Wielkiej Brytanii, to nadal są zobowiązani do posiadania identyfikatora lotnika i zdania egzaminu teoretycznego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zanim będą mogli latać jakimkolwiek dronem o wadze powyżej 250g w odległości 150m od ludzi.

DJI, jeden z dobrze znanych na świecie producentów dronów, z zadowoleniem przyjął nowe przepisy. Będzie istniał dwuletni okres przejściowy dla klientów DJI, którzy kupili drony przed 1 stycznia 2021 roku, które nie zawierają znaku CE. Operatorzy dronów będą musieli sprawdzić u władz lokalnych, aby uzyskać więcej szczegółów.