Privacybeleid

Laatst herzien: April 30, 2018

Welkom bij Greedy Finance (de “Website”, “onze”, “wij” of “ons”). Dit Privacybeleid (het “Privacybeleid”) is bedoeld om onze praktijken te beschrijven met betrekking tot de informatie die wij van u kunnen verzamelen wanneer u de Website gebruikt, de manieren waarop wij dergelijke informatie kunnen gebruiken, en de keuzes en rechten die voor u beschikbaar zijn.

1. UW TOESTEMMING
DOOR DE WEBSITE TE BEZOEKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE IN DIT PRIVACYBELEID ZIJN OPGENOMEN, INCLUSIEF HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) IN HET GEVAL U BESLUIT DEZE AAN ONS TE VERSTREKKEN. ALS U HET NIET EENS BENT MET ENIGE VOORWAARDE DIE HIERIN IS OPGENOMEN, MAG U DE WEBSITE NIET BEZOEKEN OF GEBRUIKEN.
Let op: u bent niet wettelijk verplicht om ons Persoonlijke Gegevens te verstrekken. U erkent hierbij en stemt ermee in dat u ons uit eigen vrije wil Persoonlijke Informatie verstrekt. U stemt er hierbij mee in dat wij dergelijke Persoonlijke Informatie mogen verzamelen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

2. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ VAN ONZE GEBRUIKERS?
• Niet-persoonlijke informatie: Niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot Gebruikers, die aan ons ter beschikking kan worden gesteld, of automatisch kan worden verzameld via hun gebruik van de Website. Dergelijke Niet-persoonlijke Informatie stelt ons niet in staat de persoon van wie ze is verzameld te identificeren, en bestaat voornamelijk uit technische en geaggregeerde gebruiksinformatie die niet gekoppeld is aan een identificeerbaar individu, zoals de identiteit en het besturingssysteem en de browser, de versie van de smartphone, de versie van het besturingssysteem, de duur van het gebruik van de Website, de ‘click-stream’-activiteit van de Gebruiker, de taal van het toetsenbord, enz.
• Persoonsgegevens: Individueel identificeerbare informatie, namelijk informatie die een individu identificeert of die met redelijke inspanningen of samen met aanvullende informatie waartoe wij toegang hebben, de identificatie van een individu mogelijk kan maken, of die van privé- of gevoelige aard kan zijn. Dergelijke Persoonlijke Informatie die door ons wordt verzameld, bestaat uit de volgende soorten informatie: IP-adres, apparaatidentificatie, persoonlijke gegevens die zijn verstrekt in verband met het gebruik van de Website, waaronder naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres.

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie van u of over u zonder uw toestemming, die onder meer wordt verkregen door uw actieve aanvaarding van de Voorwaarden en het Privacybeleid.

3. HOE VERZAMELEN WIJ INFORMATIE OVER ONZE GEBRUIKERS?
• Wij verzamelen informatie via uw gebruik van de Website. Met andere woorden, wij zijn ons bewust van uw gebruik van de Website en kunnen de informatie met betrekking tot dit gebruik verzamelen, verzamelen en vastleggen, onder andere door gebruik te maken van “cookies” en andere traceertechnologieën, zoals verder wordt beschreven in Sectie 7 hieronder.
• Wij verzamelen informatie die u ons vrijwillig verstrekt. Zo verzamelen wij bijvoorbeeld persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt wanneer u de Website gebruikt of wanneer u contact met ons opneemt.

4. WAAROM VERZAMELEN WIJ INFORMATIE OVER ONZE GEBRUIKERS?
• Om onze Website en verwante diensten aan te bieden en te beheren.
•Om u marketing- en reclamemateriaal en algemene en gepersonaliseerde inhoud en reclame te tonen of toe te zenden.
• Om de Website te kunnen leveren en verbeteren, de Gebruikers technische bijstand en ondersteuning te kunnen bieden.
• Om u updates, aankondigingen, kennisgevingen, aankondigingen en bijkomende informatie in verband met de Website en verwante diensten te sturen.
• Om cumulatieve statistische gegevens en andere cumulatieve informatie en/of andere niet-persoonlijke informatie te creëren, die wij en/of onze zakenpartners kunnen gebruiken om onze Website te beheren en te verbeteren en om verwante diensten te verlenen.
• Om te voldoen aan alle toepasselijke regels of voorschriften en/of om te reageren op of ons te verdedigen tegen juridische procedures tegen ons of onze gelieerde ondernemingen.

5. RECHTMATIGE GRONDEN VOOR HET VERZAMELEN VAN INFORMATIE OVER ONZE GEBRUIKERS
Wij verzamelen en verwerken uw informatie voor de in dit beleid beschreven doeleinden, op basis van ten minste een van de volgende rechtsgronden:
• Met uw toestemming: Wij vragen uw toestemming om uw informatie voor specifieke doeleinden te verwerken en u hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Wij vragen bijvoorbeeld uw toestemming om u gepersonaliseerde inhoud en advertenties te bieden door het gebruik van cookies;
• Rechtmatige belangen: Wij verwerken uw informatie voor onze legitieme belangen en passen daarbij passende waarborgen toe die uw privacy beschermen. Dit betekent dat wij uw informatie verwerken voor zaken als het opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude, misbruik, beveiliging, bruikbaarheid, functionaliteit of technische problemen met onze diensten, het beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van onze eigendommen, of onze gebruikers, of het publiek zoals vereist of toegestaan door de wet; het afdwingen van juridische claims, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen van dit Privacybeleid; om te voldoen aan en/of onze verplichting na te komen onder toepasselijke wetten, regelgeving, richtlijnen, industrienormen en contractuele vereisten, juridische procedures, dagvaarding of overheidsverzoek, evenals onze Servicevoorwaarden.

6. WAAR SLAAN WE DE PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN DE GEBRUIKER OP?
Informatie met betrekking tot de Gebruikers zal worden onderhouden, verwerkt en opgeslagen door ons en onze geautoriseerde gelieerde ondernemingen en dienstverleners in de Verenigde Staten, en indien nodig, in beveiligde cloud-opslag, geleverd door onze externe dienstverlener.
Hoewel de wetten inzake gegevensbescherming in de bovenvermelde rechtsgebieden kunnen verschillen van de wetten van uw woonplaats of locatie, weet u dat wij, onze filialen en onze dienstverleners die uw Persoonlijke Gegevens namens ons opslaan of verwerken, er elk naar streven deze beschermd en beveiligd te houden, overeenkomstig dit Privacybeleid en de industrienormen, ongeacht eventuele minder strenge wettelijke vereisten die in hun rechtsgebied van toepassing kunnen zijn.
U aanvaardt hierbij de plaats van opslag en de overdracht van informatie zoals hierboven beschreven.

7. MET WIE DELEN WIJ GEBRUIKERSINFORMATIE EN WAAROM?
Wij kunnen uw Persoonsgegevens alleen op de volgende manieren en in de volgende gevallen delen met derden (of hen op andere wijze toegang tot deze gegevens verschaffen):
• Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures, dagvaardingen of verzoeken van overheidsinstanties, wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat het wettelijk verplicht is om dergelijke informatie te delen
• Om dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen ervan
• Om fraude, veiligheids- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken
• Om te reageren op verzoeken om ondersteuning van de Gebruiker
• Om te reageren op beweringen dat contactinformatie of andere privé- of eigendomsinformatie (bv. naam, e-mailadres, enz.) van een derde partij is gebruikt, gepost of doorgegeven zonder hun toestemming of als een vorm van intimidatie
• Om de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van ons, onze Gebruikers of het publiek te beschermen
• Wanneer wij een controlewijziging ondergaan, onder meer door fusie, overname of aankoop van alle of een aanzienlijk deel van onze activa
• Persoonlijke informatie van Gebruikers verzamelen, bewaren en/of beheren via onze geautoriseerde derden-dienstverleners, zoals hieronder bedoeld, die zich buiten Israël kunnen bevinden (bijvoorbeeld: Google Analytics, Amazon Web Services, Hotjar). Dergelijke derden-dienstverleners kunnen Persoonlijke informatie van onze Gebruikers ontvangen of anderszins toegang ertoe hebben, afhankelijk van hun specifieke rol en doeleinden bij het faciliteren en verbeteren van onze Website en gerelateerde diensten, namelijk om cloud hosting-diensten mogelijk te maken, het aanbieden van gepersonaliseerde inhoud en advertenties, het analyseren van de functionaliteit en bruikbaarheid van onze Website. en mogen deze alleen voor dergelijke doeleinden gebruiken
• Met uw uitdrukkelijke toestemming voorafgaand aan de openbaarmaking.
Om twijfel te voorkomen, kunnen wij naar eigen goeddunken geanonimiseerde of gedeïdentificeerde informatie delen met een andere derde partij.

8. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNOLOGIEËN
Wij maken gebruik van bepaalde monitoring- en traceringstechnologieën, waaronder technologieën die worden aangeboden door externe dienstverleners. Deze technologieën worden gebruikt om onze website voortdurend te onderhouden, aan te bieden en te verbeteren, en om een betere ervaring te bieden aan onze Gebruikers. Deze technologieën stellen ons bijvoorbeeld in staat om: (i) de voorkeuren en geverifieerde sessies van onze Gebruikers bij te houden, (ii) onze website te beveiligen door abnormaal gedrag te detecteren, (iii) technische problemen te identificeren en de algehele prestaties van onze website te verbeteren, (iv) analyses te maken en te monitoren, en (v) u gerichte advertenties te leveren die meer op u zijn afgestemd op basis van uw browseactiviteiten en afgeleide interesses en de prestaties van advertenties bij te houden (Voor meer informatie over deze praktijk, klik hier: http://www.aboutads.info/choices/).
Zie ons Cookiebeleid op: …
Meer informatie over uw keuzes en hoe u zich kunt afmelden voor traceringstechnologieën:
Om trackingtechnologieën te verwijderen of te blokkeren, verwijzen wij u naar het “Help”-gedeelte van uw internetbrowser voor verdere instructies, of U kunt zich ook afmelden voor trackingtechnologieën van derden door de instructies te volgen die door elke externe serviceprovider in zijn hierboven vermelde privacybeleid worden gegeven of door www.youronlinechoices.eu te bezoeken. Houd er echter rekening mee dat het verwijderen van een van onze trackingtechnologieën of het uitschakelen van toekomstige trackingtechnologieën kan verhinderen dat u toegang krijgt tot bepaalde delen of functies van onze website, of anderszins uw gebruikerservaring nadelig kan beïnvloeden.

9. MINDERJARIGEN
Om onze website te gebruiken, moet u ouder zijn dan zestien (16) jaar. Daarom verzamelen wij niet bewust Persoonsgegevens van minderjarigen onder de leeftijd van zestien (16) jaar en willen dit ook niet doen. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment om een bewijs van leeftijd te vragen, zodat wij kunnen controleren of minderjarigen onder de leeftijd van zestien (16) jaar de Website niet gebruiken.

10. INFORMATIEBEVEILIGING
Wij maken gebruik van standaardprocedures en -beleid om de veiligheid van de Persoonlijke Informatie van onze Gebruikers te waarborgen, de risico’s die voortvloeien uit het verlies van informatie te beperken en ongeoorloofd gebruik van dergelijke informatie te voorkomen. Geen enkele maatregel kan echter absolute informatiebeveiliging bieden.

11. BEWAREN VAN GEGEVENS
Wij bewaren de door ons verzamelde Persoonlijke Informatie slechts zolang als nodig is om u onze diensten te verlenen en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Daarna verwijderen wij deze uit onze systemen of anonimiseren wij deze zonder u daarvan verder op de hoogte te stellen.
Indien u uw toestemming aan ons om uw Persoonlijke Informatie te verwerken intrekt, zullen wij uw Persoonlijke Informatie uit onze systemen verwijderen (behalve voor zover dergelijke gegevens geheel of gedeeltelijk nodig zijn om te voldoen aan een toepasselijke regel of voorschrift en/of om te reageren op of ons te verdedigen tegen juridische procedures tegen ons of onze gelieerde ondernemingen).

12. HET BIJWERKEN, HET VERKRIJGEN VAN EEN KOPIE OF HET WISSEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
Indien de wet die op u van toepassing is u dergelijke rechten toekent, kunt u vragen om toegang tot uw Persoonlijke Informatie die in onze systemen is opgeslagen, en om deze informatie te corrigeren of te wissen. U kunt ons ook vragen te bevestigen of wij uw Persoonsgegevens al dan niet verwerken.
Behoudens de beperkingen in de wet, kunt u ons verzoeken om onnauwkeurige of verouderde informatie bij te werken, te corrigeren of te wissen. U kunt ook verzoeken dat wij het gebruik opschorten van Persoonsgegevens waarvan u de juistheid betwist, terwijl wij de status van die gegevens verifiëren.
Behoudens de beperkingen in de wet, kunt u ook het recht hebben om de Persoonlijke Informatie die u ons rechtstreeks hebt verstrekt (met uitzondering van gegevens die wij uit andere bronnen hebben verkregen) te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en kunt u het recht hebben om dergelijke gegevens aan een andere partij over te dragen.
Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via: [email protected]. Bij de behandeling van deze verzoeken kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit en uw verzoek te bevestigen. Let op, op verzoek om uw Persoonlijke Informatie te verwijderen, kunnen wij dergelijke gegevens geheel of gedeeltelijk bewaren om te voldoen aan een toepasselijke regel of verordening en/of om te reageren op of ons te verdedigen tegen juridische procedures tegen ons of onze gelieerde ondernemingen
Om te weten te komen of deze rechten op u van toepassing zijn en voor elke andere privacy-gerelateerde kwestie, kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit indien u zich zorgen maakt over uw rechten onder de lokale wetgeving.

13. UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID
Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen, dus bezoek deze pagina regelmatig opnieuw. Wij zullen u op de hoogte brengen van substantiële wijzigingen van dit Privacybeleid door de link naar het Privacybeleid op de Website te wijzigen. Dergelijke substantiële wijzigingen worden van kracht zeven (7) dagen nadat een dergelijke kennisgeving op onze Website werd geplaatst. Anders zullen alle andere wijzigingen aan dit Privacybeleid van kracht zijn vanaf de vermelde “Laatst Herziene” datum en uw voortdurend gebruik van de Website na de laatst Herziene datum zal een aanvaarding van, en instemming met gebondenheid aan, deze wijzigingen inhouden.

14. ALGEMENE INFORMATIE
Dit privacybeleid, de interpretatie ervan en alle claims en geschillen die hiermee verband houden, vallen onder de wetten van de staat Israël, zonder rekening te houden met de beginselen van het strafrecht. Al deze vorderingen en geschillen zullen worden voorgelegd aan, en u stemt er hierbij mee in dat ze uitsluitend worden behandeld en beslecht door een bevoegde rechtbank in Tel Aviv, Israël.
Dit Privacybeleid is geschreven in het Engels, en kan voor uw gemak worden vertaald in andere talen. Indien een vertaalde (niet-Engelse) versie van dit Privacybeleid op enige wijze in strijd is met de Engelse versie, prevaleren de bepalingen van de Engelse versie.

15. HEBT U VRAGEN?
Als u vragen (of opmerkingen) hebt over dit Privacybeleid, kunt u ons een e-mail sturen op: [email protected] en wij zullen ons best doen om u binnen een redelijke termijn te antwoorden.