De Toekomst Van Het Bedrijfsleven: De Digitale Transformatie Omarmen

307

Nu de wereld steeds meer onderling verbonden wordt en steeds meer afhankelijk is van technologieën is het essentieel dat bedrijven zich aanpassen en ontwikkelen om te kunnen blijven concurreren. Hiervoor is het van belang om de digitale transformatie te omarmen, dit is het proces waarbij technologie wordt ingezet om de manier waarop bedrijven werken en een meerwaarde leveren aan klanten fundamenteel wordt veranderd. Het is een veelomvattende en veelzijdige aanpak en omvat zowel organisatorische, culturele veranderingen als technologische aanpassingen.

De balans vinden: Verandering en kernwaarden

CEO’s moeten een delicaat evenwicht vinden tussen het omarmen van verandering en het behouden van de kernwaarden en de cultuur van de organisatie. Dit is nodig om de digitale transformatie effectief aan te sturen en hiervoor moeten CEO’s zich bewust zijn van de verschillende kernpunten die bij het proces betrokken zijn. Denk aan de waarde van klanten, werknemers, aandeelhouders en regelgevers. Ze hebben een belangrijke taak om een cultuur van innovatie te bevorderen. Uiteraard zullen er gaandeweg fouten worden gemaakt, die moeten worden gebruikt om van te leren en de manier van werken te verbeteren. Dit laatste is een belangrijk onderdeel voor het behalen van succes in dit digitale tijdperk.

Investeren in mensen, processen en hulpmiddelen

Investeren in de juiste mensen, processen en hulpmiddelen is eveneens cruciaal voor het creëren van een toekomstbestendige onderneming. Kijk maar eens naar een onderneming als Japan Business Systems Asia Pacific (JBSAP). Zij hebben hun IT-ondersteuning en probleemoplossend vermogen verbeterd door een ServiceDesk Plus MSP te implementeren. Dit is een schaalbare, aanpasbare en gebruiksvriendelijke softwareoplossing voor digitale transformatie. Dingen als kosten, privacy van data en cyberbeveiliging zijn grote uitdagingen voor dit soort bedrijven, die komen kijken bij het implementeren van digitale oplossingen.

Digitale transformatie bij non-profitorganisaties

Non-profitorganisaties moeten, net als ondernemingen met een winstoogmerk, prioriteit geven aan het werven van fondsen, evenals efficiënt werken. Digitale transformatie kan daarom ook non-profitorganisaties helpen om deze doelen te bereiken. Dit is gebleken uit het gebruik van een data lake-oplossing door Share Our Strength, met als doel de efficiëntie te verbeteren en kansen te ontdekken. Ongeveer een kwart van non-profitorganisaties in Amerika worstelt echter met de integratie van digitale transformatie in hun processen, waarbij problemen met betrekking tot leiderschap, vertragingen bij het stellen van doelen, onvoldoende training en het uitstellen van het nemen van beslissingen veel voorkomende problemen zijn.

Cloud Computing en No-Code/Low-Code technologieën

De meeste organisaties zijn van plan om de komende twee jaar meer gebruik te maken van de cloud. Met name de IT-afdelingen van grotere non-profitorganisaties nemen vaak technologische beslissingen, terwijl kleinere non-profitorganisaties de verantwoordelijkheid delen met de CEO/uitvoerend directeur en het team voor fondsenwerving. Tegenwoordig worden no-code en/of low-code technologieën steeds vaker gebruikt, vooral als er geen groot budget ter beschikking is. Deze technologieën zorgen namelijk voor meer toegang en stellen werknemers zonder ervaring met het coderen, in staat om hun creativiteit en verbeelding om te zetten naar visuele resultaten.