Schendingen van het Arbeidsrecht die je Kunt Tegenkomen

78

Arbeidsclausules zijn ingewikkeld en werknemers hebben het vaak moeilijk om al deze regels te begrijpen. Toch is het belangrijk om te weten welke rechten je hebt. De meeste goed georganiseerde organisaties bieden een aantal fundamentele rechten, met betrekking tot onder meer vakantie, commissies en lonen. Als werknemers zich bewust zijn van hun rechten, kunnen ze actie ondernemen wanneer hun werkgever deze overtreedt. Hier gaan we in op een aantal van de grootste werkplek schendingen, waar je je als werknemer van bewust moet zijn.


Bron: thinkmarketingmagazine

Betaling voor compensabele tijd

Onbetaalde compensabele tijd is een veel voorkomende overtreding in diverse sectoren. Wanneer werknemers na de normale werktijd een ploegwisselingsvergadering bijwonen of de werkplek beheren, hebben zij recht op het normale loon voor de tijd dat zij met deze activiteiten bezig zijn. De werkgever moet de werknemers voor al deze compensabele tijd gewoon betalen.

Bron: forbes

Betaalde vakantie

Dit recht hangt af van het bedrijfsbeleid van jouw werkplek. Sommige werkgevers betalen vakantiedagen door, terwijl anderen werknemers niet betalen voor hun opgenomen vakantiedagen. Als jouw werkgever wel vakantie uren uitbetaald, kun je gebruik maken van deze compensatie. Je hebt dan recht op de betaling van deze uren. Controleer dus het beleid van het bedrijf waarvoor jij werkt, om te weten te komen wat jouw vakantie rechten zijn.

Bron: asyousow

Commissies en bonussen

Veel bedrijven motiveren hun werknemers door het uitdelen van bonussen of commissies, in ruil voor bepaalde prestaties. Controleer in jouw arbeidsovereenkomst of je recht heeft op bonussen of commissies aan de hand van prestatie maatstaven. Als jouw werkgever de clausule overtreedt door geen commissies of bonussen uit te betalen, is dat een volledige overtreding van het arbeidsrecht.