Het Tempo van Nieuwbouw Woningen is Vertraagd Tijdens de Pandemie

117

Volgens het Department of Housing and Urban Development van Amerika, is in maart van 2022 de productie van woningen met meer dan 22% gedaald ten opzichte van februari. Dit is alarmerend, omdat de vraag naar nieuwe huizen juist is toegenomen. Het huisvesten van steeds meer mensen is een probleem.

Bron: thebalancesmb

Uit het rapport blijkt dat het gaat om een gecorrigeerd jaarlijks bouwprojectcijfer van 1.216.000 woningen. Dit is een daling ten opzichte van de ramingen van 1.564.000 in februari. Om precies te zijn een daling van 22,3%. Dit is de grootste maandelijkse daling sinds het jaar 1984. Dit heeft gevolgen gehad voor heel Amerika, maar de grootste daling deed zich voor in het noordoosten van de VS, waar de daling ongeveer 42,5% bedroeg ten opzichte van februari. Bovendien daalde het aantal voltooide woningen tot 6,1% minder dan in februari en e bouwvergunningen daalden maar liefst 6,8%.

Bron: igctrade

Hoewel deze data opmerkelijke dalingen laat zien op het maand-tot-maand niveau, lagen zowel het aantal begonnen nieuwbouwprojecten als het aantal bouwvergunningen in maart 2020, nog steeds boven het niveau van maart 2019. Dit geeft de ongelukkige daling in de business aan. De trend was namelijk op weg, om de hoogste van het decennium te worden.

Bron : build-review

De pandemie heeft ook het volume van hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning, aankoopverklaringen en de gemelde kopers interesse beïnvloed. De Covid-19 pandemie heeft de residentiële woningmarkt vertraagd, tijdens het aller drukste seizoen van het jaar.