Personvernregler

Sist revidert: April 30, 2018

Velkommen til Greedy Finance («Nettstedet», «vårt», «vi» eller «oss»). Denne personvernpolicyen (“Personvernpolicyen”) er ment å beskrive vår praksis angående informasjonen vi kan samle inn fra deg når du bruker nettstedet, måtene vi kan bruke slik informasjon på, og valgene og rettighetene som er tilgjengelige for deg.

1. SAMTYKKET
Ved å få tilgang til nettstedet godtar du vilkårene og betingelsene som er angitt i denne fortrolighetspolitikken, inkludert innsamling og behandling av din personlige informasjon (som definert nedenfor) i det tilfelle du bestemmer deg for å gi oss slik. HVIS DU ER UENIG I NOEN BETINGELSE HER, KAN DU IKKE få tilgang til eller bruke nettstedet.
Merk: du er ikke forpliktet av loven til å gi oss personlig informasjon. Du erkjenner og godtar herved at du gir oss personlig informasjon på egen fri vilje. Du godtar herved at vi kan samle inn og bruke slik personlig informasjon i henhold til denne personvernpolitikken og gjeldende lover og regler.

2. Hvilken informasjon samler vi inn fra brukerne våre?
• Ikke-personlig informasjon: Uidentifisert og ikke-identifiserbar informasjon som gjelder brukere, som kan gjøres tilgjengelig for oss, eller samles automatisk via deres bruk av nettstedet. Slike ikke-personlige opplysninger gjør det ikke mulig for oss å identifisere personen den ble samlet inn fra, og består hovedsakelig av teknisk og samlet bruksinformasjon som ikke er knyttet til en identifiserbar person, for eksempel identitets- og operativsystem og nettleser, smarttelefon versjon, operativsystemversjon, varighet av nettstedet, brukerens «click-stream» aktivitet, tastaturspråk, etc.
• Personlig informasjon: Individuelt identifiserbar informasjon, nemlig informasjon som identifiserer et individ eller kan med rimelig innsats eller sammen med tilleggsinformasjon vi har tilgang til, muliggjør identifikasjon av et individ, eller som kan være av privat eller sensitiv karakter. Slike personlige opplysninger som samles inn av oss består av følgende typer informasjon: IP-adresse, enhetsidentifikator, personlige opplysninger gitt i forbindelse med bruk av nettstedet, inkludert navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse.
Vi samler ikke inn personlig informasjon fra deg eller relatert til deg uten din godkjennelse, som blant annet oppnås gjennom din aktive aksept av vilkårene og personvernreglene.

3. Hvordan samler vi inn informasjon om brukerne våre?
• Vi samler inn informasjon gjennom din bruk av nettstedet. Med andre ord er vi klar over din bruk av nettstedet og kan samle, samle inn og registrere informasjonen knyttet til slik bruk, inkludert ved å bruke «informasjonskapsler» og andre sporingsteknologier, som nærmere beskrevet i avsnitt 7 nedenfor.
• Vi samler inn informasjon som du gir oss frivillig. For eksempel samler vi inn personlig informasjon som du frivillig gir når du bruker nettstedet eller kontakter oss.

4. HVORFOR SAMLER VI INN INFORMASJON OM VÅRE BRUKERE?
• Å tilby og betjene nettstedet vårt og relaterte tjenester.
• Å vise eller sende til deg markedsførings- og reklamemateriell og generelt og personlig innhold og reklame.
• For å kunne levere og forbedre nettstedet, gi brukerne teknisk assistanse og støtte.
• For å sende deg oppdateringer, varsler, varsler, kunngjøringer og tilleggsinformasjon relatert til nettstedet og relaterte tjenester.
• Å lage kumulative statistiske data og annen kumulativ informasjon og / eller annen avgjørende informasjon som ikke er personlig, der vi og / eller våre forretningspartnere kan benytte seg av for å drive og forbedre nettstedet vårt og tilby relaterte tjenester.
• For å overholde gjeldende regler eller forskrifter og / eller svar eller forsvare mot rettslige prosedyrer mot oss eller våre tilknyttede selskaper.

5. RETTLIG GRUNN FOR SAMLING AV INFORMASJON OM VÅRE BRUKERE
Vi samler inn og behandler informasjonen din for de formål som er beskrevet i denne policyen, basert på minst ett av følgende juridiske grunnlag:
• Med ditt samtykke: Vi ber om din avtale om å behandle informasjonen din for spesifikke formål, og du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. For eksempel ber vi om ditt samtykke til å gi deg personlig innhold og annonser gjennom bruk av informasjonskapsler;
• Legitime interesser: Vi behandler informasjonen din for våre legitime interesser mens vi bruker passende garantier som beskytter personvernet ditt. Dette betyr at vi behandler informasjonen din for ting som å oppdage, forhindre eller på annen måte adressere svindel, misbruk, sikkerhet, brukervennlighet, funksjonalitet eller tekniske problemer med våre tjenester, beskytte mot skade på rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til våre eiendommer, eller våre brukere , eller publikum som lovpålagt eller tillatt; Håndheve juridiske krav, inkludert etterforskning av potensielle brudd på denne personvernerklæringen; for å overholde og / eller oppfylle vår forpliktelse i henhold til gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, industristandarder og kontraktskrav, juridisk prosess, stevning eller statlig forespørsel, samt våre vilkår for bruk.

6. HVOR LAGRER VI BRUKERENS PERSONLIGE INFORMASJON?
Informasjon om brukerne vil bli opprettholdt, behandlet og lagret av oss og våre autoriserte tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører i USA, og om nødvendig i sikret skylagring, levert av vår tredjeparts tjenesteleverandør.
Mens databeskyttelseslovene i ovennevnte jurisdiksjoner kan være forskjellige enn lovene for ditt hjem eller sted, vær så snill å vite at vi, våre tilknyttede selskaper og våre tjenesteleverandører som lagrer eller behandler din personlige informasjon på våre vegne, er forpliktet til å holde den beskyttet og sikret i henhold til denne personvernerklæringen og industristandarder, uavhengig av eventuelle mindre juridiske krav som kan gjelde i deres jurisdiksjon.
Du godtar herved lagringsstedet og overføringen av informasjon som beskrevet ovenfor.

7. HVEM DELER VI BRUKERINFORMASJON MED OG HVORFOR?
Vi kan dele din personlige informasjon med tredjeparter (eller på annen måte gi dem tilgang til den) bare på følgende måter og tilfeller:
• For å tilfredsstille gjeldende lov, forskrift, rettsprosess, stevning eller statlig forespørsel, når vi tror i god tro at det er lovlig å dele slik informasjon
• For å håndheve denne personvernpolitikken og bruksvilkårene, inkludert etterforskning av potensielle brudd på dem
• For å oppdage, forhindre eller på annen måte løse svindel, sikkerhets- eller tekniske problemer
• For å svare på brukerens supportforespørsler
• For å svare på påstander om at kontaktinformasjon eller annen privat eller proprietær informasjon (f.eks. Navn, e-postadresse osv.) Til en tredjepart har blitt brukt, lagt ut eller overført uten deres samtykke eller som en form for trakassering
• For å beskytte rettigheter, eiendom eller personlig sikkerhet for oss, våre brukere eller allmennheten
• Når vi gjennomgår endringer i kontrollen, inkludert ved fusjon, anskaffelse eller kjøp av alle eller i det vesentlige alle eiendelene
• For å samle inn, beholde og / eller administrere brukernes personlige informasjon gjennom våre autoriserte tredjeparts tjenesteleverandører, som planlagt nedenfor, som kan være lokalisert utenfor Israel (for eksempel: Google Analytics, Amazon Web Services, Hotjar) Slike tredjeparts tjenesteleverandører kan motta eller på annen måte ha tilgang til brukernes personlige informasjon, avhengig av hver av deres spesielle roller og formål med å tilrettelegge og forbedre nettstedet vårt og relaterte tjenester, nemlig å tillate skyhosttjenester, servering av personlig innhold og reklame, analyse av funksjonaliteten og brukervennligheten til nettstedet vårt. og kan bare bruke den til slike formål
• I henhold til din eksplisitte godkjennelse før avsløringen.
For å unngå tvil, kan vi dele anonymisert eller avidentifisert informasjon med andre tredjeparter, etter eget skjønn.

8. BRUKE COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER
Vi bruker visse overvåkings- og sporingsteknologier, inkludert de som tilbys av tredjeparts tjenesteleverandører. Disse teknologiene brukes for å vedlikeholde, tilby og forbedre nettstedet vårt kontinuerlig, og for å gi en bedre opplevelse til brukerne våre. For eksempel gjør disse teknologiene oss i stand til å: (i) holde rede på brukernes preferanser og autentiserte økter, (ii) sikre nettstedet vårt ved å oppdage unormal atferd, (iii) identifisere tekniske problemer og forbedre den generelle ytelsen til nettstedet vårt, ( iv) lage og overvåke analyser, og (v) levere målrettede annonser som er mer skreddersydd for deg basert på dine surfeaktiviteter og utledte interesser og spore annonseresultater (For mer informasjon om denne praksisen, klikk her: http: // www. aboutads.info/choices/).
Vennligst se vår policy for informasjonskapsler på:…
Lær mer om valgene dine og hvordan du velger bort sporingsteknologier:
For å slette eller blokkere sporingsteknologier, vennligst se «Hjelp» -området på nettleseren din for ytterligere instruksjoner, eller du kan også velge bort tredjeparts sporingsteknologier ved å følge instruksjonene fra hver tredjeparts tjenesteleverandør i sin personvernregler som er oppført ovenfor eller besøker www.youronlinechoices.eu. Vær imidlertid oppmerksom på at sletting av noen av våre sporingsteknologier eller deaktivering av fremtidige sporingsteknologier kan forhindre deg i å få tilgang til bestemte områder eller funksjoner på nettstedet vårt, eller på annen måte kan påvirke brukeropplevelsen din negativt.

9. Mindreårige
For å bruke nettstedet vårt, må du være over seksten (16) år. Derfor samler vi ikke bevisst personlig informasjon fra mindreårige under seksten (16) og ønsker ikke å gjøre det. Vi forbeholder oss retten til å be om bevis på alder når som helst, slik at vi kan bekrefte at mindreårige under seksten (16) ikke bruker nettstedet.

10. INFORMASJONSSIKKERHET
Vi bruker bransjestandardprosedyrer og retningslinjer for å sikre brukernes personlige informasjon, redusere risikoen som følge av tap av informasjon og forhindre uautorisert bruk av slik informasjon. Imidlertid kan ingen tiltak gi absolutt informasjonssikkerhet.

11. OPPBEVARING AV DATA
Vi oppbevarer den personlige informasjonen vi samler inn så lenge det er nødvendig for å kunne tilby deg våre tjenester og for å overholde gjeldende lover og regler. Vi sletter deretter fra systemene våre eller anonymiserer det uten ytterligere varsel til deg.
Hvis du trekker tilbake ditt samtykke til at vi behandler din personlige informasjon, vil vi slette din personlige informasjon fra systemene våre (unntatt i den grad slike data helt eller delvis er i samsvar med gjeldende regler eller forskrifter og / eller svar eller forsvarer mot rettslige prosedyrer kontra oss eller våre tilknyttede selskaper).

12. OPPDATERE, FÅ KOPIERING AV ELLER SLETTE DINE PERSONLIGE INFORMASJONER
Hvis loven som gjelder for deg gir deg slike rettigheter, kan du be om å få tilgang til, korrigere eller slette din personlige informasjon som er lagret i systemene våre. Du kan også be om bekreftelse på om vi behandler din personlige informasjon eller ikke.
Med forbehold om lovens begrensninger, kan du be om at vi oppdaterer, retter eller sletter unøyaktig eller utdatert informasjon. Du kan også be om at vi stanser bruken av personlig informasjon hvis nøyaktighet du bestrider mens vi bekrefter statusen til disse dataene.
Med forbehold om begrensningene i loven, kan du også ha rett til å innhente den personlige informasjonen du direkte ga oss (unntatt data vi har fått fra andre kilder) i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og kan ha rett til å overføre slike data til en annen fest.
Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du kontakte oss på: [email protected]. Når vi behandler disse forespørslene, kan vi be om ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din og forespørselen din. Vær oppmerksom på at vi på forespørsel om å slette din personlige informasjon kan oppbevare slike opplysninger helt eller delvis for å overholde gjeldende regler eller forskrifter og / eller svar eller forsvare oss mot rettssaker mot oss eller våre tilknyttede selskaper.
For å finne ut om disse rettighetene gjelder deg og andre personvernrelaterte forhold, kan du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighet hvis du har bekymringer angående dine rettigheter i henhold til lokal lov.

13. OPPDATERINGER TIL DENNE PERSONLIGE POLITIKEN
Vi forbeholder oss retten til å endre denne policyen når som helst, så vennligst besøk denne siden ofte. Vi vil varsle deg om vesentlige endringer av denne personvernerklæringen ved å endre lenken til personvernerklæringen på nettstedet. Slike vesentlige endringer vil tre i kraft syv (7) dager etter at slik varsel ble gitt på nettstedet vårt. Ellers er alle andre endringer i denne personvernerklæringen gjeldende fra den oppgitte datoen «Sist revidert», og din fortsatte bruk av nettstedet etter den siste reviderte datoen vil utgjøre aksept av og avtale om å være bundet av disse endringene.

14. GENERELL INFORMASJON
Denne personvernerklæringen, dens tolkning og eventuelle påstander og tvister relatert til dette, skal styres av lovene i staten Israel, uten respekt for dens strafferettslige prinsipper. Alle slike krav og tvister skal bringes inn, og du samtykker herved til at de blir søksmål i og avgjort utelukkende av en domstol med kompetent jurisdiksjon i Tel Aviv, Israel.
Denne personvernerklæringen er skrevet på engelsk og kan oversettes til andre språk for din bekvemmelighet. Hvis en oversatt (ikke-engelsk) versjon av denne personvernerklæringen kommer i konflikt med den engelske versjonen, skal bestemmelsene i den engelske versjonen ha forrang.

15. HAR NOE SPØRSMÅL?
Hvis du har spørsmål (eller kommentarer) angående denne personvernpolitikken, er du velkommen til å sende oss en e-post på: [email protected], og vi vil gjøre et forsøk på å svare innen en rimelig tidsramme.