Lohkoketjujen aikakausi: Rahoituksen hajauttamisen (DeFi) mahdollisuudet maailmantaloudessa

93

Lohkoketjuteknologia on aiheuttanut hälinää maailmantaloudessa, ja sen hajautettu tietokoneverkko luo turvallisen, avoimen ja läpinäkyvän digitaalisen kirjanpidon liiketoimien kirjaamista varten.

Tämän teknologian avulla osallistujat voivat suorittaa liiketoimia suoraan ilman pankkien tai muiden rahoitusorganisaatioiden kaltaisia välikäsiä, mikä johtaa nopeampiin ja turvallisempiin liiketoimiin ja pienempiin kustannuksiin sekä pankeille että asiakkaille.

Lohkoketjun vaikutus pankkialaan

Lohkoketjuteknologian hajautettu luonne lisää pankkialan läpinäkyvyyttä ja voi parantaa henkilöllisyyden todentamista luomalla hajautetun identiteettijärjestelmän. Lisäksi lohkoketjuteknologia voi virtaviivaistaa back office -tehtäviä, kuten täsmäytys- ja selvitysmenettelyjä, mikä viime kädessä parantaa kuluttajien kokemusta pankkialalla. Lohkoketjuteknologian käyttöönotossa on kuitenkin vielä haasteita, sillä tarkat tiedot ovat ratkaisevan tärkeitä nykypäivän digitaaliaikana.

Non-fungible tokenit (NFT) ja niiden tulevaisuus

NFT:t, lohkoketjuun tallennetut ainutlaatuiset digitaaliset omaisuuserät, ovat kasvattaneet suosiotaan, koska ne pystyvät todistamaan digitaalisten omaisuuserien omistajuuden ja aitouden. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden luoda uusia tulovirtoja tekijöille ja taiteilijoille.

Tulevina vuosina NFT:iden odotetaan kehittyvän ja laajenevan käyttötapaustensa osalta, kuten pelaamisessa, virtuaalitodellisuudessa ja sosiaalisessa mediassa. NFT-alan tärkeimpiä kehityssuuntauksia ovat muun muassa osittainen omistus, integrointi DeFi-järjestelmään sekä kestävyyteen ja hiilijalanjälkeen liittyvien huolenaiheiden huomioon ottaminen.

Afrikan lohkoketjubuumi

Vuonna 2022 Afrikan mantereella lohkoketjukauppojen määrä kasvoi 429 prosenttia ja keräsi yhteensä 474 miljoonaa dollaria. Tämä kasvu ylitti reilusti maailmanlaajuisen keskiarvon, jossa lohkoketjurahoituksen kasvu oli vain 4 %. Afrikkalainen lohkoketjurahoitus osoitti kasvuvauhtia, joka oli yli 12,5-kertainen verrattuna yleiseen afrikkalaiseen riskirahoitukseen vuositasolla.

Seychellit ja Etelä-Afrikka vastasivat 81 prosentista Afrikan lohkoketjujen riskirahoituksesta, ja Nigeria johti rahoitusta saaneiden lohkoketju-käynnistysyritysten määrää, ja sen jälkeen tulivat Etelä-Afrikka, Seychellit ja Kenia. Kaupan mediaanikoko on noussut merkittävästi, mikä viittaa siihen, että yritykset varmistavat merkittävämpää rahoitusta ja sijoittajat luottavat yhä enemmän afrikkalaisiin lohkoketjuyrityksiin.

Johtopäätös

Lohkoketjuteknologian aikakausi on alkanut, ja hajautetulla rahoituksella (DeFi) on keskeinen rooli maailmantaloudessa. Tämän teknologian potentiaali on valtava, sillä se on muuttanut pankkialaa, lisännyt NFT:itä ja lisännyt lohkoketjuyritysten vaikuttavaa kasvua Afrikassa. Kun jatkamme lohkoketjuteknologian tutkimista ja kehittämistä, on tärkeää vastata haasteisiin ja varmistaa tarkat tiedot ja kestävyys tällä digitaalisella aikakaudella.