Lohkoketjujen nousu: miten hajautettu kirjanpitoteknologia muuttaa liiketoimintaa

173

Lohkoketjuteknologia, hajautettu digitaalinen pääkirja, joka tallentaa ja tallentaa transaktiot lohkoihin, on tehnyt tuloaan eri toimialoilla. Sen lisääntynyt läpinäkyvyys, turvallisuus ja tehokkuus mullistavat yritysten toimintatapoja, minkä vuoksi markkinoiden ennustetaan olevan lähes 40 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruiset vuoteen 2025 mennessä.

Lohkoketjun edut ja markkinoiden kasvu

Yksi lohkoketjuteknologian merkittävimmistä eduista on sen lisääntynyt läpinäkyvyys. Tämä ominaisuus voi auttaa tunnistamaan turvallisuusongelmia ja pienentämään elintarviketeollisuuden elintarvikevälitteisten tautien riskiä.

Lisäksi lohkoketjuteknologia on erittäin turvallinen sen hajautetun luonteen ja salauksen ansiosta. Lohkoketjuteknologian markkinoiden ennustetaan kasvavan 85,9 prosentin CAGR:llä vuosina 2022-2030, ja yksi syy tähän markkinoiden laajentumiseen on lisääntyneet pääomasijoitukset lohkoketjuteknologian käynnistysyrityksiin.

Lohkoketjun sovellukset ja käyttötapaukset

Lohkoketjulla on laaja valikoima sovelluksia ja käyttötapauksia, kuten kryptovaluutat ja rahoitustapahtumat, toimitusketjun hallinta, NFT:t, digitaaliset terveystietokannat, älykkäät sopimukset, sähköinen hallinto, suojatut henkilötiedot, pelaaminen, digitaalinen äänestäminen ja esineiden internet. Rahoitusalalla lohkoketjua hyödynnetään turvallisten ja läpinäkyvien maksujärjestelmien luomiseen, jolloin liiketoimet voidaan suorittaa lähes välittömästi ja perinteisiä maksutapoja edullisemmin.

Hajautettu rahoitus (DeFi) ja lohkoketjukehitys

Hajautettu rahoitus (DeFi) on uusi lohkoketjupohjainen rahoitusjärjestelmä, joka vähentää pankkien valtaa rahoituspalveluihin ja maksuihin. Tämä innovatiivinen lähestymistapa rahoitukseen mahdollistaa käyttäjille paremman saatavuuden ja valvonnan. Lohkoketjukehitykseen saatavilla olevia alustoja ja ohjelmistotyökalupaketteja ovat Truffle Suite, Solidity, Vyper, Rust, Hardhat, Embark, ThirdWeb ja Geth.

Lohkoketjun vaikutus yrityksiin ja sosiaaliseen yrittäjyyteen

Lohkoketjuteknologia on synonyymi luottamukselle ja turvallisuudelle digitaalisessa maailmassa sen hajautetun, läpinäkyvän ja väärentämisen estävän luonteen vuoksi. Tämä on johtanut sen lisääntyvään käyttöön vaikutusyrityksissä, jotka asettavat etusijalle ihmisten, planeetan ja voiton kolmoistavoitteet.

Nämä yritykset keskittyvät työntekijöidensä, asiakkaidensa ja yhteisöjensä hyvinvointiin ja pyrkivät parantamaan niiden elämää, joita ne palvelevat. Ne ovat myös syvästi huolissaan ympäristöstä ja pyrkivät minimoimaan ekologisen jalanjälkensä. Taloudellinen kestävyys on vaikuttavuusyrityksille tärkeää, mutta ne tasapainottavat voiton tavoittelua ja sitoumuksiaan ihmisiä ja maapalloa kohtaan.

Lohkoketjuteknologia auttaa näitä yrityksiä parantamaan tietojen jäljitettävyyttä, turvallisuutta, luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä edistämään yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja innovoinnin henkeä.