Startup-yrityksiin sijoittamisesta on tullut yhä suositumpi tapa, jolla yksityishenkilöt ja yritykset voivat monipuolistaa salkkujaan ja tukea innovatiivisia yrityksiä. Enkelisijoittamisen ja pääomasijoittamisen yleistymisen myötä on nyt enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan sijoittaa alkuvaiheen yrityksiin. Tässä artikkelissa käsitellään enkelisijoittamisen ja riskipääoman perusteita sekä alan viimeaikaista kehitystä.

Enkelisijoittaminen

Enkelisijoittamisessa yksityishenkilöt tarjoavat pääomaa aloittaville yrityksille vastineeksi omistusosuudesta tai vaihtovelkakirjalainasta. Näillä sijoittajilla, jotka tunnetaan nimellä “enkelit”, on yleensä suuri varallisuus ja he haluavat tukea lupaavia yrityksiä niiden alkuvaiheessa.

AngelListin kaltaiset alustat ovat helpottaneet yrittäjien yhteydenpitoa enkelisijoittajiin ja toiminnan virallistamista. Esimerkiksi Julie Wroblewski, joka jätti tehtävänsä Pivotal Venturesissa, perusti Magnify Venturesin, pääomasijoitusyhtiön, joka sijoittaa perheille ja omaishoitajille suunnattuun teknologiaan. Magnify Venturesin salkkuun kuuluvat muun muassa hoivasovellusyritys Papa ja sosiaalisen toiminnan alustayritys Element3 Health.

Pääomasijoitukset

Pääomasijoitusyhtiöt yhdistävät varoja eri lähteistä, kuten institutionaalisilta sijoittajilta ja varakkailta yksityishenkilöiltä, sijoittaakseen startup-yrityksiin, joilla on suuri kasvupotentiaali. Nämä yritykset sijoittavat yleensä yrityksiin eri vaiheissa siemenistä myöhemmän vaiheen rahoituskierroksiin.

Bénédicte de Raphélis Soissanin ja Guillaume Duraon perustama eurooppalainen siemenrahasto Emblem keräsi hiljattain lähes 54 miljoonaa dollaria sijoituksiaan teknologiayrityksiin. Rahasto keskittyy ruotsalaisiin, tanskalaisiin ja ranskalaisiin startup-yrityksiin sellaisilla vertikaalisilla aloilla kuin tekoäly, B2B SaaS, fintech, työn tulevaisuus ja digitaalinen terveys.

Alan haasteet ja suuntaukset

Vaikka enkelisijoittaminen ja pääomasijoittaminen tarjoavat jännittäviä mahdollisuuksia, on myös haasteita ja suuntauksia, jotka on otettava huomioon. Vibe Capitalin perustanut Ankur Nagpal päätti hiljattain supistaa 70 miljoonan dollarin riskisijoitusrahastoaan 43 prosentilla ja palauttaa rahaa sijoittajille. Päätöksen taustalla oli muutos rahoitusympäristössä ja halu keskittyä omaan startup-yritykseensä. Myös muilla yksin toimivilla pääomasijoittajilla on edessään haasteita, kuten rahaston tavoitteiden supistaminen ja sijoittajien kanssa tehtävä yhteistyö riskien välttämiseksi.

Silicon Valley Bankin kaatumisen vaikutukset

Silicon Valley Bankin (SVB) äskettäisellä romahduksella voi olla merkittäviä vaikutuksia startup-yritysten rahoitusympäristöön. Nousevien korkojen ja huonon hallinnon uskotaan olevan syynä SVB:n kaatumiseen. NFX:n yli 800:lle verkostoonsa kuuluvalle perustajalle tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet uskoo, että SVB:n romahdus tekee varainhankinnasta entistäkin haastavampaa.

Jotkut pääomasijoittajat pitävät tätä kuitenkin pikemminkin lyhytaikaisena kuin pitkän aikavälin ongelmana uutta pääomaa etsiville startup-yrityksille. SVB:n romahduksen pitkän aikavälin vaikutuksia ei vielä tiedetä, mutta se voi johtaa siirtymiseen kohti sellaisten yritysten rahoittamista, joilla on keskipitkän aikavälin kannattavuuspotentiaali.