Tässä artikkelissa annamme kuusi keskeistä suositusta yrityksen kasvattamiseksi, jotta varmistetaan yrityksen menestys. On normaalia, että yrityksen omistajat haluavat kasvaa, mutta se voi olla vaikeaa monien menestykseen vaikuttavien tekijöiden vuoksi.

Suunnittele strategia myynnin lisäämiseksi

Suunnittele strategia myynnin lisäämiseksi joko hankkimalla uusia asiakkaita tai nostamalla nykyisten asiakkaiden keskimääräisiä tuloja. Suhteiden säilyttäminen ja kasvattaminen nykyisiin asiakkaisiin on usein edullisempaa kuin uusien asiakkaiden hankkiminen. Uuden asiakkaan hankkiminen voi maksaa kuusi-seitsemän kertaa enemmän kuin nykyisten asiakkaiden säilyttäminen ja vuorovaikutus heidän kanssaan.

Rakenna liiketoimintakartta

Liiketoimintakartan luominen on käytännöllinen ja perusteellinen strategia yrityksen kasvattamiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se kannustaa pohtimaan alkuperää, motivaatiota ja tulevaisuuden tavoitteita. On tärkeää kirjata nämä tavoitteet ylös, jotta ymmärretään, miten yritystä voidaan laajentaa, ja ne toimivat oppaana vaikeina aikoina.

Hyödynnä sosiaalista mediaa

Yritykset voivat käyttää sosiaalista mediaa yhteydenpitoon nykyisten asiakkaiden kanssa ja uusien asiakkaiden houkuttelemiseen. Luomalla sisältöä ja hyödyntämällä kohdennettua mainontaa ne voivat lisätä sosiaalisen median läsnäoloaan ja lisätä myyntiä, kävijöitä verkkosivustollaan ja brändin tunnettuutta.