Tapoja, joilla hallita liiketoimintasi taloutta

140

Liiketoiminnan johtaminen saattaa olla vaikeaa. Vielä vaikeammaksi se muuttuu, jos sinun on hoidettava raha-asioita omatoimisesti. Useimmille talouden hallinta aiheuttaakin ongelmia. Seuraavassa muutamia tapoja, joilla voit hoitaa yrityksesi raha-asioitasi paremmin.

Pidä henkilökohtaiset ja yrityksen rahat erillään

Jokaisella yrityksen omistavalla kannattaa olla erillinen tili yrityksen menoja ja tuloja varten. Kirjanpidon kannalta onkin tärkeää, että omat menot ja henkilökohtaiset varat ovat erillään yrityksen omista, muutoin edessä voi olla ongelmia tulevaisuudessa. Myös veroja vahvistettaessa saattaa tulla ongelmia.

Luo itsellesi palkka

Yrityksen omistajana saattaa tuntua hassulta laatia palkkaa. Mutta tämä onkin juuri se, joka pitää sinut liikkeellä kiireisinä päivinä. Kaikki rakastavat sitä, että tehdystä työstä saadaan korvaus.

Säilytä tarvittavat asiakirjat

Pyörittäessäsi yritystä on eri asiakirjat säilytettävä erikseen. Taseet ovat tärkeitä menojen ja tulojen kirjaamisessa. Tuloslaskelma onkin toinen tärkeä asiakirja, jota tarvitaan. Lisäksi tositteet ovat välttämättömiä veroja varten.