Tekijät, jotka vaikuttavat kiinteistöjen arvoon

141

Kiinteistömarkkinoilla on merkittävä osa useimpien ihmisten varallisuudesta. Kiinteistöjen tuottoihin vaikuttaa muutama eri asia.

Väestönkehitys

Väestötiedot ovat tietoja, jotka kuvaavat väestön koostumusta, kuten ikää, sukupuolta, rotua, tuloja, muuttoliikettä jne. Nämä ovat lähinnä tilastoja, jotka antavat tietoa monissa tilanteissa tärkeistä tekijöistä. Kiinteistöalalla väestötiedot ovat tärkeä muuttuja. Väestörakenteen muutos voi vaikuttaa liiketoimintaan milloin tahansa. Jos esimerkiksi tietty ihmisryhmä jää eläkkeelle työstään, useimmat heistä pyrkivät muuttamaan toiseen taloon, koska heillä ei ole varaa edelliseen taloon tulojen puutteen vuoksi.

Korko

Asuntolainan korolla on suuri vaikutus markkinoihin. Ennen kuin harkitset asunnon ostoa, korkojen tutkiminen asuntolainalaskurin avulla on tärkeää. Korkojen muutokset voivat vaikuttaa henkilön mahdollisuuksiin ostaa kiinteistöjä. Sillä mitä matalammaksi korko menee, sitä alhaisemmaksi talon hinta tulisi, mikä luo suurta kysyntää kiinteistöille. Toisaalta, mitä korkeampi asuntolainan korko olisi, sitä pienempi olisi talojen kysyntä, koska ihmiset eivät pystyisi maksamaan niitä.

Paikallinen talous

Talous määrittää kaiken arvon, myös asuinkiinteistöjen. BKT, työllisyystiedot ja tavaroiden hinnat ovat muutamia talouden vakauden indikaattoreita. Jos maalla menee hyvin ja sillä on taloudellista hyvinvointia, voidaan olettaa, että kiinteistömarkkinoiden tila on vakaa. Kiinteistöt arvostettaisiin niiden potentiaalin mukaan.