Mieluisin toimiston sijainti epidemian jälkeen

69

Koronatilanne on vaikuttanut koko maailman taloudelliseen tilanteeseen. Pandemian torjumiseksi oli ryhdyttävä erilaisiin toimenpiteisiin. Hitaasti mutta varmasti olemme alkaneet havaita muutoksia työpaikoilla ja työmenetelmissä.

Monet yritykset ryhtyvät toimiin olosuhteidensa perusteella. Tärkein ongelma on kuitenkin se, että kaikki eivät kykene noudattamaan muutosta. Työmarkkinoilla on monista syistä johtuen laskusuhdanne. Monet yritykset siirtyvät metropolialueilta kaupunki- ja esikaupunkialueille.

Mielenkiintoista on, että kaupunki- ja esikaupunkialueille siirtyminen avasi monille yrityksille uuden ulottuvuuden. Ne nauttivat monista eduista, kuten pienemmistä vuokrakustannuksista tai verrattain alhaisemmasta veroasteesta. Tämän seurauksena yritysten omistajat ansaitsevat enemmän voittoa kuin aiemmin.

Suuret teknologiayritykset, Amazon ja Facebook laajentavat toimistojaan yhä useammille esikaupunkialueille. Voidaan olettaa, että monet kansalliset yritykset harkitsevat asettumista näille alueille. Tätä voidaan pitää selvänä merkkinä siitä, että ne suosivat metropoleja ja CBD-alueita.

Myös työntekijät työskentelevät mieluummin uusilla siirretyillä alueilla. Koska elämäntyyli on täällä mukavampi kuin metroalueella. Varmasti he ovat tyytyväisempiä uudessa työpaikassaan.