Tuottoisimmat ja korkeapalkkaisimmat työpaikat naisille

139

Vaikka sukupuolten välinen palkkaero on pienenemässä, se on edelleen olemassa yhteiskunnassamme. Myös eri ammattien välillä on eroja. Kaikki työt eivät nimittäin tarjoa naisille samoja etuja. Seuraavassa on joitakin korkeapalkkaisia ammatteja verrattuna muihin ammattiryhmiin.

Farmaseutti

Yksi erittäin vaativimmasta töistä. Farmaseutilla on oltava farmasian tohtorin tutkinto. On myös välttämätöntä, että hänellä on valtuutetun organisaation myöntämä lisenssi tämän työn suorittamiseen. Apteekkarin on nimittäin annettava neuvoja lääkkeiden käytöstä ja myös jaettava lääkkeitä potilaille heidän lääkärin määräämän lääkemääräyksen perusteella. Apteekkari työskentelee yleensä apteekissa. Jotkut työskentelevät kuitenkin sairaaloissa tai kliinisissä tiloissa.

Tietotekniikkapäälliköt

Tietokone- ja tietojärjestelmäpäällikkönä työntekijän on analysoitava, koordinoitava ja toteutettava kaikki tietyn organisaation tietokoneisiin liittyvät hankkeet. Verkkosuunnittelu, tietokantojen kehittäminen ja kaikki muut ohjelmistoihin sekä laitteistoihin liittyvät tehtävät kuuluvat suoraan tähän työtehtävään. Kaikkien näiden tärkeiden tehtävien hoitamiseksi tietotekniikkapäälliköillä on oltava kandidaatin tutkinto joltakin alalta.

Lakimies

Sitä pidetään yhtenä hyvin palkatuista työpaikoista naiselle. Tämä tietty ammatti liittyy suoraan oikeudellisiin kysymyksiin tai oikeusriitoihin. Lakimies voi työskennellä joko yksittäisten asiakkaiden tai yritysorganisaatioiden kanssa. Lakimieheksi päästäkseen sinulla on oltava nelivuotinen kandidaatin tutkinto. Jonkinlainen tietty koulutus valtuutetusta oppilaitoksesta on myös pakollinen, jotta voi harjoittaa lakimiehenä.