πολιτική απορρήτου

Τελευταία αναθεώρηση: 30 Απριλίου 2018

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Indeed Finance (η “Ιστοσελίδα”, “η δική μας”, “εμείς” ή “εμάς”). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (η “Πολιτική Απορρήτου”) έχει ως στόχο να περιγράψει τις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, τους τρόπους με τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, καθώς και τις επιλογές και τα δικαιώματα που έχετε.

1. Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ (ΌΠΩΣ ΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ), ΕΦΌΣΟΝ ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΆΣΧΕΤΕ. ΕΆΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ, ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ.
Σημειώστε ότι δεν υποχρεούστε από το νόμο να μας παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Με το παρόν αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες οικειοθελώς. Με το παρόν συμφωνείτε ότι μπορούμε να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

2. ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΜΑΣ;
– Μη προσωπικές πληροφορίες: Μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες που μπορεί να μας διατεθούν ή να συλλεχθούν αυτόματα μέσω της χρήσης του ιστοτόπου. Αυτές οι μη προσωπικές πληροφορίες δεν μας επιτρέπουν να ταυτοποιήσουμε το πρόσωπο από το οποίο συλλέχθηκαν και αποτελούνται κυρίως από συγκεντρωτικές τεχνικές πληροφορίες και πληροφορίες χρήσης που δεν συνδέονται με ένα αναγνωρίσιμο άτομο, όπως η ταυτότητα του χρήστη και το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης, η έκδοση του smartphone, η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, η διάρκεια του χρόνου παραμονής στον ιστότοπο, η δραστηριότητα ροής κλικ του χρήστη, η γλώσσα του πληκτρολογίου κ.λπ.
– Προσωπικές πληροφορίες: Πληροφορίες που μπορούν να αναγνωριστούν ατομικά, δηλαδή πληροφορίες που ταυτοποιούν ένα άτομο ή που μπορούν, με εύλογη προσπάθεια ή πρόσθετες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, να ταυτοποιήσουν ένα άτομο, ή που μπορεί να είναι ιδιωτικής ή ευαίσθητης φύσης. Τέτοιες προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν: Διεύθυνση IP, αναγνωριστικό συσκευής, προσωπικά στοιχεία που παρέχονται σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση.
Δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς ή δεν συνδεόμαστε μαζί σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνεται, μεταξύ άλλων, με την ενεργή αποδοχή των Όρων και της Πολιτικής Απορρήτου από εσάς.

3. ΠΏΣ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΜΑΣ;
– Συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Με άλλα λόγια, γνωρίζουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και ενδέχεται να συλλέγουμε, να συγκεντρώνουμε και να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτή, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης “cookies” και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στην ενότητα 7 κατωτέρω.
– Συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς. Για παράδειγμα, συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε οικειοθελώς όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

4. ΓΙΑΤΊ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΜΑΣ;
– Για να παρέχουμε και να λειτουργούμε τον ιστότοπό μας και τις σχετικές υπηρεσίες.
– Για να σας εμφανίζουμε ή να σας στέλνουμε υλικό μάρκετινγκ και διαφήμισης και γενικό και εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφήμιση.
– Για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε τον ιστότοπο, να παρέχουμε στους χρήστες τεχνική βοήθεια και υποστήριξη.
– Για να σας στέλνουμε ενημερώσεις, ανακοινώσεις, ειδοποιήσεις, ανακοινώσεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο και τις σχετικές υπηρεσίες.
– Για τη δημιουργία συγκεντρωτικών στατιστικών και άλλων συγκεντρωτικών πληροφοριών ή/και άλλων μη προσωπικών συμπερασματικών πληροφοριών, τις οποίες εμείς ή/και οι επιχειρηματικοί μας εταίροι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε για τη λειτουργία και τη βελτίωση του ιστότοπού μας και την παροχή σχετικών υπηρεσιών.
– Για να συμμορφωνόμαστε με οποιουσδήποτε ισχύοντες κανόνες ή κανονισμούς ή/και να ανταποκρινόμαστε ή να αμυνόμαστε σε νομικές διαδικασίες εναντίον μας ή των συνεργατών μας.

5. ΝΟΜΙΚΟΊ ΛΌΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΜΑΣ
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική με βάση τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους νομικούς λόγους:
– Με τη συγκατάθεσή σας: Ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των πληροφοριών σας για συγκεκριμένους σκοπούς και έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφήμιση μέσω της χρήσης cookies,
– Δικαιολογημένα συμφέροντα: Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για τα νόμιμα συμφέροντά μας, ενώ εφαρμόζουμε τις κατάλληλες διασφαλίσεις που προστατεύουν το απόρρητό σας. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για σκοπούς όπως η ανίχνευση, η πρόληψη ή η αντιμετώπιση απάτης, κατάχρησης, ασφάλειας, ευχρηστίας, λειτουργικότητας ή τεχνικών προβλημάτων με τις υπηρεσίες μας, η προστασία από την παραβίαση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας των ιδιοκτησιών μας, των χρηστών μας ή του κοινού, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, η επιβολή νομικών αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανών παραβιάσεων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, η συμμόρφωση ή/και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές, πρότυπα του κλάδου και συμβατικές απαιτήσεις, νομικές διαδικασίες, κλητεύσεις ή κυβερνητικά αιτήματα και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας.

8. ΧΡΉΣΗ COOKIES ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ
Χρησιμοποιούμε ορισμένες τεχνολογίες παρακολούθησης και εντοπισμού, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προσφέρονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να διατηρούμε, να παρέχουμε και να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας σε συνεχή βάση και προκειμένου να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία στους χρήστες μας. Για παράδειγμα, αυτές οι τεχνολογίες μας επιτρέπουν να: (i) να παρακολουθούμε τις προτιμήσεις των Χρηστών μας και τις αυθεντικοποιημένες συνεδρίες, (ii) να ασφαλίζουμε τον ιστότοπό μας ανιχνεύοντας μη φυσιολογικές συμπεριφορές, (iii) να εντοπίζουμε τεχνικά ζητήματα και να βελτιώνουμε τη συνολική απόδοση του ιστότοπού μας, (iv) να δημιουργούμε και να παρακολουθούμε αναλύσεις και (v) να σας παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις που είναι πιο προσαρμοσμένες σε εσάς με βάση τις δραστηριότητες περιήγησης και τα συμπερασματικά ενδιαφέροντά σας και να παρακολουθούμε την απόδοση των διαφημίσεων (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την πρακτική, κάντε κλικ εδώ: http://www.aboutads.info/choices/).
Ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies στη διεύθυνση: …
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις τεχνολογίες παρακολούθησης:
Για να διαγράψετε ή να αποκλείσετε οποιεσδήποτε τεχνολογίες εντοπισμού, ανατρέξτε στην περιοχή “Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο για περαιτέρω οδηγίες, ή Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τις τεχνολογίες εντοπισμού τρίτων ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από κάθε τρίτο πάροχο υπηρεσιών στην πολιτική απορρήτου του που αναφέρεται παραπάνω ή επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.youronlinechoices.eu. Λάβετε ωστόσο υπόψη ότι η διαγραφή οποιασδήποτε από τις τεχνολογίες εντοπισμού ή η απενεργοποίηση μελλοντικών τεχνολογιών εντοπισμού ενδέχεται να σας εμποδίσει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές ή λειτουργίες του ιστότοπού μας ή μπορεί να επηρεάσει με άλλο τρόπο αρνητικά την εμπειρία χρήσης σας.

9. ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, πρέπει να είστε άνω των δεκαέξι (16) ετών. Ως εκ τούτου, δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των δεκαέξι (16) ετών και δεν επιθυμούμε να το κάνουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε απόδειξη της ηλικίας σε οποιοδήποτε στάδιο, ώστε να μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι ανήλικοι κάτω των δεκαέξι (16) ετών δεν χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.

10. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ
Εφαρμόζουμε διαδικασίες και πολιτικές κατά τα πρότυπα της βιομηχανίας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών της, να μειώσουμε τους κινδύνους που απορρέουν από την απώλεια πληροφοριών και να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων πληροφοριών. Ωστόσο, κανένα μέτρο δεν μπορεί να παρέχει απόλυτη ασφάλεια πληροφοριών.

11. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Στη συνέχεια, είτε τις διαγράφουμε από τα συστήματά μας είτε τις ανωνυμοποιούμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς.
Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, θα διαγράψουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες από τα συστήματά μας (εκτός από την έκταση που τα δεδομένα αυτά εν όλω ή εν μέρει για να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε ισχύοντα κανόνα ή κανονισμό ή/και να απαντήσουμε ή να υπερασπιστούμε έναντι νομικών διαδικασιών εναντίον μας ή των θυγατρικών μας).

12. ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ, ΛΉΨΗ ΑΝΤΙΓΡΆΦΟΥ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ
Εάν ο εφαρμοστέος σε εσάς νόμος σας παρέχει τέτοια δικαιώματα, μπορείτε να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα συστήματά μας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την επιβεβαίωσή μας σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε ή όχι τις προσωπικές σας πληροφορίες.
Με την επιφύλαξη των περιορισμών του νόμου, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερώσουμε, να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε ανακριβείς ή ξεπερασμένες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να αναστείλουμε τη χρήση οποιωνδήποτε Προσωπικών Πληροφοριών των οποίων την ακρίβεια αμφισβητείτε, μέχρι να επαληθεύσουμε την κατάσταση των εν λόγω δεδομένων.
Με την επιφύλαξη των περιορισμών του νόμου, ενδέχεται επίσης να δικαιούστε να λάβετε τις Προσωπικές Πληροφορίες που μας έχετε παράσχει απευθείας (εξαιρουμένων των δεδομένων που έχουμε λάβει από άλλες πηγές) σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή και ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλο μέρος.
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: [email protected]. Κατά τη διεκπεραίωση αυτών των αιτημάτων ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και το αίτημά σας. Σημειώστε ότι, κατόπιν αιτήματος διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά εν όλω ή εν μέρει για να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε ισχύοντα κανόνα ή κανονισμό ή/και να απαντήσουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές διαδικασίες εναντίον μας ή των θυγατρικών μας.
Για να μάθετε αν αυτά τα δικαιώματα ισχύουν για εσάς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων, αν έχετε ανησυχίες σχετικά με τα δικαιώματά σας βάσει της τοπικής νομοθεσίας.

13. ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή, γι’ αυτό παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή τη σελίδα. Θα σας ειδοποιούμε σχετικά με ουσιαστικές αλλαγές της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου αλλάζοντας τον σύνδεσμο προς την Πολιτική Απορρήτου στον Ιστότοπο. Τέτοιες ουσιαστικές αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ επτά (7) ημέρες μετά την παροχή της εν λόγω ειδοποίησης στον Ιστότοπό μας. Διαφορετικά, όλες οι άλλες αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από την αναφερόμενη ημερομηνία “Τελευταία αναθεώρηση” και η συνεχής χρήση του Ιστότοπου από εσάς μετά την ημερομηνία της τελευταίας αναθεώρησης θα αποτελεί αποδοχή και συμφωνία να δεσμεύεστε από αυτές τις αλλαγές.

14. ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η ερμηνεία της, καθώς και οποιεσδήποτε αξιώσεις και διαφορές που σχετίζονται με αυτήν, διέπονται από τους νόμους του κράτους του Ισραήλ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές του ποινικού δικαίου. Οποιεσδήποτε και όλες αυτές οι αξιώσεις και διαφωνίες θα ασκούνται, και με το παρόν συναινείτε στο να εκδικάζονται και να αποφασίζονται αποκλειστικά από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας που βρίσκεται στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου συντάχθηκε στα αγγλικά και μπορεί να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες για τη διευκόλυνσή σας. Εάν μια μεταφρασμένη (μη αγγλική) έκδοση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με την αγγλική έκδοση, υπερισχύουν οι διατάξεις της αγγλικής έκδοσης.

15. ΈΧΕΤΕ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ;
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις (ή σχόλια) σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] και θα καταβάλουμε προσπάθεια να σας απαντήσουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.