νομικές πληροφορίες

Boons Media Ltd.

Ταχυδρομική διεύθυνση
2 stone building, Lincoln’s Inn
London WC2A 3TH
United Kingdom

Τηλέφωνο:
+447305609584

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
[email protected]

Διοικητικό Συμβούλιο:
Laurène Fabre

Νομικός εκπρόσωπος:
Laurène Fabre

Αριθμός VAT:
243 5582 04

Η Boons Media Ltd. είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί και καταχωρηθεί στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εταιρείας 10026145. Η εταιρεία έχει την έδρα της στη διεύθυνση 2 Stone Buildings, Lincoln’s In London WC2A 3TH.