Αυτή η ομάδα αρχαιολόγων άνοιξε τον τάφο του Ιησού για πρώτη φορά μέσα σε αιώνες

39981

Εδώ και χρόνια, οι χριστιανοί πηγαίνουν να προσκυνήσουν στο Ισραήλ, καθώς εκεί βρίσκονται μερικοί από τους ιερότερους τόπους του Χριστιανισμού. Ο σημαντικότερος τόπος μπορεί να βρεθεί στην πρωτεύουσά, την Ιερουσαλήμ – ο τάφος του Ιησού Χριστού.

Source: Icepop

Πρόκειται για τον τόπο που τοποθετήθηκε το σώμα του Ιησού μετά την σταύρωσή του. Ο τάφος στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου μέχρι σήμερα θεωρείται ο πιθανότερος τόπος ταφής του Ιησού.