Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Senest revideret: April 30, 2018

Velkommen til Greedy Finance (webstedet, “vores”, “vi” eller “os”). Denne fortrolighedspolitik (“Fortrolighedspolitik”) har til formål at beskrive vores praksis med hensyn til de oplysninger, vi kan indsamle fra dig, når du bruger webstedet, de måder, hvorpå vi kan bruge sådanne oplysninger, og de valgmuligheder og rettigheder, du har til rådighed.

1. DIT SAMTYKKE
VED AT GÅ IND PÅ HJEMMESIDEN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK, HERUNDER INDSAMLING OG BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER (SOM DEFINERET NEDENFOR), HVIS DU BESLUTTER DIG FOR AT GIVE OS SÅDANNE OPLYSNINGER. HVIS DU ER UENIG I ET VILKÅR, DER ER FASTSAT HERI, MÅ DU IKKE FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE HJEMMESIDEN.
Bemærk venligst: Du er ikke lovmæssigt forpligtet til at give os personlige oplysninger. Du anerkender og accepterer hermed, at du giver os Personlige oplysninger af egen fri vilje. Du accepterer hermed, at vi kan indsamle og bruge sådanne personlige oplysninger i henhold til denne privatlivspolitik og alle gældende love og bestemmelser.

2. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI FRA VORES BRUGERE?
• Ikke-personlige oplysninger: Ikke-identificerede og ikke-identificerbare oplysninger om brugere, som kan stilles til rådighed for os eller indsamles automatisk via deres brug af webstedet. Sådanne ikke-personlige oplysninger gør det ikke muligt for os at identificere den person, som de er indsamlet fra, og består hovedsageligt af tekniske og aggregerede brugsoplysninger, som ikke er knyttet til en identificerbar person, såsom identitet og operativsystem og browser, smartphone-version, operativsystemversion, varighed af brugen af webstedet, Brugerens “click-stream”-aktivitet, tastatursprog osv.
• Personlige oplysninger: Individuelt identificerbare oplysninger, dvs. oplysninger, der identificerer en person eller som med rimelige anstrengelser eller sammen med yderligere oplysninger, som vi har adgang til, kan gøre det muligt at identificere en person, eller som kan være af privat eller følsom karakter. Sådanne personlige oplysninger, som indsamles af os, består af følgende typer oplysninger: IP-adresse, enhedsidentifikator, personlige oplysninger, der gives i forbindelse med brug af webstedet, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse.
Vi indsamler ikke personlige oplysninger fra dig eller relateret til dig uden dit samtykke, som bl.a. opnås ved din aktive accept af vilkårene og privatlivspolitikken.

3. HOW DO WE COLLECT INFORMATION ABOUT OUR USERS?
• Vi indsamler oplysninger gennem din brug af webstedet. Med andre ord er vi opmærksomme på din brug af webstedet og kan indsamle, indsamle og registrere oplysninger vedrørende denne brug, herunder ved at bruge “cookies” og andre sporingsteknologier, som beskrevet nærmere i afsnit 7 nedenfor.

  • Vi indsamler oplysninger, som du frivilligt giver os. Vi indsamler f.eks. personlige oplysninger, som du frivilligt giver os, når du bruger hjemmesiden eller kontakter os.

4. HVORFOR INDSAMLER VI OPLYSNINGER OM VORES BRUGERE?
• Til at levere og drive vores websted og relaterede tjenester.
• Til at vise eller sende dig markedsførings- og reklamemateriale og generelt og personligt tilpasset indhold og reklame.
• For at kunne levere og forbedre webstedet og give brugerne teknisk bistand og support.
• Til at sende dig opdateringer, meddelelser, meddelelser, bekendtgørelser og yderligere oplysninger vedrørende webstedet og relaterede tjenester.
• For at skabe kumulative statistiske data og andre kumulative oplysninger og/eller andre konkluderende oplysninger, som ikke er personlige, og som vi og/eller vores forretningspartnere kan gøre brug af for at drive og forbedre vores websted og levere relaterede tjenester.
• For at overholde gældende regler eller bestemmelser og/eller for at reagere på eller forsvare os mod retssager mod os eller vores associerede selskaber.

5. LOVLIGE GRUNDE TIL AT INDSAMLE OPLYSNINGER OM VORES BRUGERE
Vi indsamler og behandler dine oplysninger til de formål, der er beskrevet i denne politik, baseret på mindst et af følgende retsgrundlag:
• Med dit samtykke: Vi beder om dit samtykke til at behandle dine oplysninger til specifikke formål, og du har ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Vi beder f.eks. om dit samtykke til at give dig personligt tilpasset indhold og annoncer ved hjælp af cookies;
• Legitime interesser: Vi behandler dine oplysninger af hensyn til vores legitime interesser, mens vi anvender passende sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dit privatliv. Dette betyder, at vi behandler dine oplysninger for at opdage, forhindre eller på anden måde afhjælpe svig, misbrug, sikkerhed, brugervenlighed, funktionalitet eller tekniske problemer med vores tjenester, beskytte mod skade på vores ejendommes rettigheder, ejendom eller sikkerhed, eller vores brugeres eller offentlighedens sikkerhed som krævet eller tilladt ved lov; håndhæve juridiske krav, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser af denne privatlivspolitik; for at overholde og/eller opfylde vores forpligtelse i henhold til gældende love, regler, retningslinjer, industristandarder og kontraktmæssige krav, retssager, stævninger eller anmodninger fra myndighederne samt vores servicevilkår.

6. HVOR GEMMER VI BRUGERENS PERSONLIGE OPLYSNINGER?
Oplysninger om brugerne vil blive vedligeholdt, behandlet og opbevaret af os og vores autoriserede tilknyttede selskaber og tjenesteudbydere i USA og om nødvendigt i sikker cloud-lagring, der leveres af vores tredjepartstjenesteudbyder.
Selv om databeskyttelseslovene i ovennævnte jurisdiktioner kan være forskellige fra lovgivningen på din bopæl eller dit sted, skal du vide, at vi, vores associerede selskaber og vores tjenesteudbydere, der opbevarer eller behandler dine personlige oplysninger på vores vegne, hver især er forpligtet til at holde dem beskyttet og sikret i henhold til denne privatlivspolitik og branchestandarder, uanset eventuelle lavere lovkrav, der måtte gælde i deres jurisdiktion.
Du accepterer hermed opbevaringsstedet og overførslen af oplysninger som beskrevet ovenfor.

7. HVEM DELER VI BRUGEROPLYSNINGER MED OG HVORFOR?
Vi må kun dele dine personlige oplysninger med tredjeparter (eller på anden måde give dem adgang til dem) på følgende måder og i følgende tilfælde:
• For at opfylde enhver gældende lov, regulering, juridisk proces, stævning eller statslig anmodning, når vi i god tro mener, at vi er juridisk forpligtet til at dele sådanne oplysninger
• To enforce this Privacy Policy and the Terms of Use including investigation of potential violations thereof
• For at opdage, forebygge eller på anden måde afhjælpe svig, sikkerhed eller tekniske problemer• To respond to User’s support requests
• For at reagere på påstande om, at kontaktoplysninger eller andre private eller proprietære oplysninger (f.eks. navn, e-mail-adresse osv.) om en tredjepart er blevet brugt, offentliggjort eller overført uden deres samtykke eller som en form for chikane
• For at beskytte vores rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed for os, vores brugere eller offentligheden generelt
• Når vi gennemgår en ændring i kontrollen, herunder ved hjælp af fusion, opkøb eller køb af alle eller stort set alle dets aktiver
• At indsamle, opbevare og/eller administrere brugernes personlige oplysninger gennem vores autoriserede tredjepartstjenesteudbydere, som beskrevet nedenfor, som kan være placeret uden for Israel (f.eks. Google Analytics, Amazon Web Services, Hotjar) Sådanne tredjepartstjenesteudbydere kan modtage eller på anden måde få adgang til vores brugeres personlige oplysninger, afhængigt af hver af deres særlige roller og formål med at lette og forbedre vores websted og relaterede tjenester, nemlig at tillade cloud-hosting-tjenester, servering af personligt tilpasset indhold og reklamer, analyser af funktionaliteten og brugervenligheden af vores websted, og må kun bruge dem til sådanne formål.
• I henhold til din udtrykkelige godkendelse forud for videregivelsen.
For at undgå enhver tvivl kan vi dele anonymiserede eller afidentificerede oplysninger med andre tredjeparter efter eget skøn.

8. BRUG AF COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER
Vi bruger visse overvågnings- og sporingsteknologier, herunder teknologier, der tilbydes af tredjepartstjenesteudbydere. Disse teknologier anvendes for at vedligeholde, levere og forbedre vores websted løbende og for at give vores brugere en bedre oplevelse. Disse teknologier gør det f.eks. muligt for os at: (i) holde styr på vores Brugeres præferencer og autentificerede sessioner, (ii) sikre vores websted ved at opdage unormal adfærd, (iii) identificere tekniske problemer og forbedre vores websteds generelle ydeevne, (iv) oprette og overvåge analyser og (v) levere målrettede reklamer, der er mere skræddersyet til dig baseret på dine browsingaktiviteter og udledte interesser, og spore annoncernes ydeevne (For yderligere oplysninger om denne praksis, klik her: http://www.aboutads.info/choices/).
Se venligst vores Cookiepolitik på: …
Få mere at vide om dine valgmuligheder og om, hvordan du kan fravælge sporingsteknologier:
For at slette eller blokere sporingsteknologier henvises til “Hjælp”-området i din internetbrowser for yderligere instruktioner, eller Du kan også fravælge sporingsteknologier fra tredjeparter ved at følge instruktionerne fra hver enkelt tredjepartsudbyder i dennes privatlivspolitik, der er anført ovenfor, eller ved at besøge www.youronlinechoices.eu. Bemærk dog, at sletning af vores sporingsteknologier eller deaktivering af fremtidige sporingsteknologier kan forhindre dig i at få adgang til visse områder eller funktioner på vores websted eller på anden måde påvirke din brugeroplevelse negativt.

9. MINDREÅRIGE
For at bruge vores websted skal du være over 16 år (16 år). Derfor indsamler vi ikke bevidst personlige oplysninger fra mindreårige under 16 år og ønsker heller ikke at gøre det. Vi forbeholder os ret til at anmode om bevis for alder på ethvert tidspunkt, så vi kan kontrollere, at mindreårige under seksten (16) år ikke bruger webstedet.

10. INFORMATIONSSIKKERHED
Vi anvender procedurer og politikker, der er standard i branchen, for at sikre sikkerheden af brugernes personlige oplysninger, reducere risikoen for tab af oplysninger og forhindre uautoriseret brug af sådanne oplysninger. Ingen foranstaltning kan dog give absolut informationssikkerhed.

11. OPBEVARING AF DATA
Vi opbevarer kun de personlige oplysninger, vi indsamler, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores tjenester til dig og for at overholde gældende love og regler. Derefter sletter vi dem enten fra vores systemer eller anonymiserer dem uden yderligere meddelelse til dig.
Hvis du trækker dit samtykke til, at vi må behandle dine personlige oplysninger tilbage, sletter vi dine personlige oplysninger fra vores systemer (undtagen i det omfang sådanne data helt eller delvist er nødvendige for at overholde gældende regler eller bestemmelser og/eller for at reagere på eller forsvare os mod retssager mod os eller vores associerede selskaber).

12. AT OPDATERE, FÅ EN KOPI AF ELLER SLETTE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
Hvis den lovgivning, der gælder for dig, giver dig sådanne rettigheder, kan du bede om at få adgang til, rette eller slette dine personlige oplysninger, der er gemt i vores systemer. Du kan også bede om vores bekræftelse på, om vi behandler dine personlige oplysninger eller ej.
Med forbehold af lovens begrænsninger kan du anmode om, at vi opdaterer, retter eller sletter unøjagtige eller forældede oplysninger. Du kan også anmode om, at vi suspenderer brugen af personlige oplysninger, hvis nøjagtighed du anfægter, mens vi verificerer dataenes status.
Med forbehold af lovens begrænsninger kan du også have ret til at få de personlige oplysninger, som du har givet os direkte (bortset fra data, som vi har fået fra andre kilder) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du kan have ret til at overføre sådanne data til en anden part.
Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, skal du kontakte os på: [email protected]. Når vi behandler disse anmodninger, kan vi bede om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet og din anmodning. Bemærk venligst, at efter anmodning om at slette dine personlige oplysninger kan vi beholde sådanne data helt eller delvist for at overholde gældende regler eller bestemmelser og/eller reagere på eller forsvare os mod retssager mod os eller vores associerede selskaber
For at finde ud af, om disse rettigheder gælder for dig, og om ethvert andet spørgsmål vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, kan du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed, hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder i henhold til lokal lovgivning.

13. OPDATERINGER AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK
Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik til enhver tid, så du bedes besøge denne side ofte. Vi vil underrette dig om væsentlige ændringer af denne fortrolighedspolitik ved at ændre linket til fortrolighedspolitikken på webstedet. Sådanne væsentlige ændringer træder i kraft syv (7) dage efter, at en sådan meddelelse blev givet på vores websted. Ellers træder alle andre ændringer af denne fortrolighedspolitik i kraft fra den angivne “Senest reviderede” dato, og din fortsatte brug af webstedet efter den senest reviderede dato udgør en accept af og accept af at være bundet af disse ændringer.

14. GENERELLE OPLYSNINGER
Denne fortrolighedspolitik, dens fortolkning og alle krav og tvister i forbindelse hermed er underlagt lovgivningen i staten Israel, uden hensyn til strafferetlige principper. Alle sådanne krav og tvister skal indbringes for, og du giver hermed dit samtykke til, at de udelukkende skal behandles og afgøres af en kompetent domstol i Tel Aviv, Israel.
Denne fortrolighedspolitik er skrevet på engelsk og kan oversættes til andre sprog for din bekvemmeligheds skyld. Hvis en oversat (ikke-engelsk) version af denne fortrolighedspolitik på nogen måde er i konflikt med den engelske version, har bestemmelserne i den engelske version forrang.

15. HAR DU SPØRGSMÅL?
Hvis du har spørgsmål (eller kommentarer) vedrørende denne privatlivspolitik, er du velkommen til at sende os en e-mail på: [email protected], og vi vil bestræbe os på at svare inden for en rimelig tidsramme.